Δίαιτα – Diet

A very old Greek word that is being used in European languages with a slightly different meaning. The original (and real) meaning of the word was “Way of life” and…

0 Comments

OUR PHRASE BOOK IN TURKISH

Our student Isin from Istanbul delivered to us today (16.09.2016) the Turkish version of the phrase book, which we have already in more than 10 other languages. Isin, who came…

0 Comments

GREEK WORDS IN OTHER LANGUAGES – Words travel

ΠΑΛΛΑΝΤΙΟΝ – PALATIUM – ΠΑΛΑΤΙΟΝ – PALACE – PALAZZO –  ΠΑΛΑΤΙ ΠΑΛΛΑΝΤΙΟΝ (PALLANTION) was an ancient city in Arcadia, whose residents colonized and founded the Ancient Rome. Their first settlement…

0 Comments

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Συνεχίζουμε την έρευνά μας για τις ελληνικές λέξεις σε άλλες γλώσσες στο πρόγραμμα “Oι λέξεις ταξιδεύουν” και ιδιαιτέρως για τον εμπλουτισμό της μεθόδου μας “Γνωρίζεις Ήδη Ελληνικά”. Ο μαθητής μας…

0 Comments