Το Κέντρο  ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1975 και λειτούργησε ως τμήμα των ΣΧΟΛΩΝ ΔΕΛΤΑ και στην συνέχεια του ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ.

 

Σήμερα λειτουργεί στην Αθήνα καθώς και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη και Χανιά) ως τομέας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 4 Ε ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΚΔΒΜ 1 με κωδικό 201166884) .

 

Η ονομασία «Μέγας Αλέξανδρος» δόθηκε για να θυμίζει την μεγάλη εξάπλωση της ελληνικής γλώσσας, που ακολούθησε την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι τις Ινδίες. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι αυτός που δημιούργησε στην Βαβυλώνα το πρώτο οργανωμένο ελληνικό σχολείο για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μη Έλληνες, όπως γράφει ο Πλούταρχος.

Σήμερα προσφέρουμε στα σχολεία μας αλλά και εξ αποστάσεως:

1. Μαθήματα Νέων Ελληνικών

2. Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών  
          Σεμινάριο Αρχαίων Ελληνικών για Έλληνες
Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών σε θερινό σχολείο
3. Ειδικά προγράμματα Νέων Ελληνικών
4. Ελληνικά για Ειδικούς σκοπούς
5. Σεμινάρια επιμόρφωσης Καθηγητών
6. Άλλα πρόσθετα πολιτιστικά προγράμματα

 

Στα Προγράμματα περιλαμβάνονται, εκτός από τη διδασκαλία γλώσσας, επισκέψεις σε μουσεία, φαγητό σε παραδοσιακές ελληνικές ταβέρνες, παρουσιάσεις για τον ελληνικό πολιτισμό και παρακολούθηση ταινιών καθώς και μαθήματα Ελληνικών χορών κάθε Παρασκευή ( όταν αρθούν οι επιδημιολογικοί περιορισμοί).

Από την αρχή της λειτουργίας του, το Σχολείο ασχολήθηκε και με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την ελληνική γλώσσα, με βιβλία και εκπαιδευτικό λογισμικό μέσω συμμετοχής σε πολλά Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα.

Το Σχολείο έχει συνεργαστεί με το ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ, την Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή και Εκπαιδευτική Εταιρεία (ΕΥΡΑΝΕΚ), την ΑΛΦΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ καθώς και με πολλά   Πανεπιστήμια,   Συλλόγους   και   Σχολεία   Ελληνικής   Γλώσσας   εντός   της   ΕΕ  σε διάφορα τέτοια έργα.

Δέκα +2 λόγοι για να γραφτεί κανείς στο σχολείο μας

 • Η διάθεσή μας για δημιουργική δουλειά.
 • Η εμπειρία μας (από το 1972).
 • Τα ολιγάριθμα τμήματά μας.
 • Το ότι δίνουμε σημασία σε κάθε σπουδαστή μας χωριστά.
 • Το πολύ καλά εξοπλισμένο, οργανωμένο και σύγχρονο περιβάλλον μας.
 • Η ποικιλία των προγραμμάτων που προσφέρουμε.
 • Η πλήρης και πρωτότυπη σειρά βιβλίων και άλλου υλικού που δίδονται δωρεάν στους μαθητές μας.
 • Η προθυμία μας να ανταποκριθούμε στις ειδικές ανάγκες του κάθε σπουδαστή, προετοιμάζοντας ειδικά προγράμματα, όταν ζητηθεί.
 • Το ότι προσφέρουμε μαθήματα για την ελληνική ιστορία, λογοτεχνία, μουσική, πολιτισμό και όχι μόνο για την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας.
 • Το ότι βοηθούμε τους μαθητές μας να ζήσουν όπως οι Έλληνες.
 • Το γεγονός ότι μας αρέσει αυτό που κάνουμε – και η διδασκαλία και η φιλοξενία.
 • Το ζεστό και ειλικρινές μας χαμόγελο, το οποίο ανταποδίδουν οι μαθητές μας.

Videos