Δία ζώσης τμήματα (15% μείωση για τον Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο 2021)

-Διατηρούμε τις ημέρες ενάρξεως του ημερολογίου μας 1η Μαρτίου, 5 Απριλίου, 3 Μαΐου κ.λπ.

-Επεκτείνουμε μέχρι το τέλος Ιουνίου τη δυνατότητα για κάθε μαθητή να ακυρώσει ή να αναβάλει την άφιξη του χωρίς καμία ποινή.

-Δίνουμε έκπτωση 15% για όλες τις εγγραφές κατά τη διάρκεια του Μαρτίου, Απριλίου & Μαΐου, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές κρατήσεις έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν από τις σχετικές ημερομηνίες εμφάνισης του μαθητή.

Αφήστε μια απάντηση