Ημερομηνίες έναρξης

1.General Greek Program Compact – Extended (morning)

2023
Nov. 27      

**Ισχύει και για το Καλοκαιρινό Τμήμα

2024
Jan. 08 Apr. 01 Jul. 01 Sept. 30
Feb. 05 May. 07 Jul. 29 Oct. 29
Mar. 04 Jun. 03 Sept. 02 Nov. 25

 

2. Απογευματινά μαθήματα Ελληνικών

2023
Dec. 04
 
2024
Feb. 19
Oct. 07
 

**Evening Summer Course (6h – 7h/week, 6 weeks)

 

3. Individual, Online and Courses for specific purposes

Τα ιδιαίτερα, τα εξ αποστάσεως και τα ειδικά μαθήματα μπορούν να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή μέσα στο έτος. 

 

4. Special, Ancient and Supplementary courses 2023

4. Special, Ancient and Supplementary courses 2023 Ancient Greek: Passage from Ancient to Modern Greek Jun. 05, Jul. 03,  Jul 31  
 
Reading Greek newspapers       Apr. 03, Jul. 03, Oct 02  
Sing in Greek  
Ancient Greek Theatre Jul. 03,  Jul 31  
 Traditional Music  
 Byzantine Music  
Ancient Greek  Special 3 weeks’ course  Jun. 05, Jul. 03  

 

Αρχαία Ελληνικά, Ελληνικά για ειδικής ορολογίας και άλλα Πολιτισμικά προγράμματα μετά απο κατόπιν συννενόησης