Ο Κ.ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΜΙΛΑΕΙ ΤΗΝ 9.01 ΣΤΟ ΧΙΛΤΟΝ

age_2

Ο Πρόεδρός μας θα μιλήσει στην ημερίδα που οργανώνει ο Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) την 9.01 και ώρα 19.00. Το θέμα της ομιλίας του είναι «Διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στις ευρωπαϊκές χώρες και αντίστοιχα εκπαιδευτικά βοηθήματα».

Ο Κ. Καρκανιάς θα αναφερθεί στις πληροφορίες που υπάρχουν για την διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής σε ευρωπαϊκά κλασικά λύκεια και θα παρουσιάσει και μια μοναδική σειρά βιβλίων που χρησιμοποιούνται σε 18 χώρες.

Το σχολείο μας έχει εμπειρία σε αυτό το θέμα καθώς έχει συνεργαστεί με κλασικά λύκεια από την Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία, Βέλγιο και Αυστρία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διαδρομές από τα Αρχαία στα Νέα Ελληνικά» που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού διδασκαλίας Νέων Ελληνικών σε μαθητές που έχουν ήδη διδαχθεί Αρχαία Ελληνικά.

Αφήστε μια απάντηση