ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 2015 της ΕΛΕΤΟ στο ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ

Untitled

 

H ΕΛΕΤΟ (Εταιρεία Ελληνικής Ορολογίας) πραγματοποίησε την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 14 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00-21.00, σε αίθουσα του Σχολείου μας, με Πρακτέα (θέματα Ημερήσιας Διάταξης): Εκλογή Προέδρου της Γ.Σ. και δύο πρακτικογράφων 1. Ετήσιος Απολογισμός Πεπραγμένων του ΔΣ 2. Ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός 3. Εκθεση Ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής 4. Ετήσιος Απολογισμός Εργασιών του Γενικού Επιστημονικού Συμβουλίου 5. Γενικός Ετήσιος Προϋπολογισμός 6. Εγκριση Πεπραγμένων ΔΣ, ΓΕΣΥ και Προϋπολογισμού 7. Προτάσεις του ΔΣ 8. Αλλα Θέματα.

Ως γνωστόν τo Σχολείο μας υποστηρίζει από χρόνια τις δραστηριότητες της ΕΛΕΤΟ.

Αφήστε μια απάντηση