ΓΙΑΤΙ ΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ;

 

Πολλοί μας ρωτούν γιατί δώσαμε στο σχολείο μας, που λειτουργεί, από το 1972 το όνομα ενός στρατηγού, όπως είναι ο Μέγας Αλέξανδρος.

Γι αυτό αισθανόμαστε την υποχρέωση να δώσουμε μια εξήγηση και γενική αλλά και ειδική.

Η γενική εξήγηση είναι ότι λόγω των εκστρατειών αλλά και των κατακτήσεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όλες οι χώρες γύρω από τη Ανατολική Μεσόγειο αλλά και μέχρι την Μεσοποταμία και την Περσία και το σημερινό Αφγανιστάν και Πακιστάν, αλλά και την Δυτική Ινδία, έμαθαν και μιλούσαν ελληνικά, επί πολλές εκατοντάδες χρόνια.

Η ειδική εξήγηση είναι ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ο πρώτος που ίδρυσε ένα πολύ μεγάλο σχολείο ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, στο οποίο φοίτησαν 30.000 νέοι Πέρσες, τους οποίους σκόπευε να χρησιμοποιήσει στην στρατιωτική και πολιτική διοίκηση της τεράστιας αυτοκρατορίας του.

Είναι σημαντικό να πούμε ότι όταν ίδρυσε το σχολείο τοποθέτησε και επιστάτες για να επιβλέπουν αν το έργο που είχε οραματιστεί, θα γινόταν με τον σωστό τρόπο και θα είχε αποτέλεσμα. Αυτά τα λέει πολύ καθαρά ο Πλούταρχος στο βιβλίο του για τον Αλέξανδρο που ανήκει στη σειρά «ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ».

Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Πλούταρχος που έζησε μεταξύ του 50 και 120 μ.Χ βασίστηκε σε γραπτές πληροφορίες που υπήρχαν για την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην εποχή του και ιδιαίτερα τις Βασιλικές Εφημερίδες οι οποίες γράφονταν κατά την διάρκεια της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και οι οποίες διατηρήθηκαν επί αιώνες μάλλον στην Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.

Παραθέτουμε ακολούθως τα σχετικά αποσπάσματα από το βιβλίο του Πλουτάρχου το ένα από τα οποία αναφέρεται στην εποχή πριν από την εκστρατεία προς τις Ινδίες και το άλλο μετά την επιστροφή του.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ

ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- ΚΑΙΣΑΡ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΚΤΟΣ- ΣΕΙΡΑ « ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ»

ΚΕΦ 47, 5-6

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ούτω δη και την δίαιταν έτι μάλλον ωμοίου τε τοις επιχωρίοις εαυτόν. Εκείνους τε προσήγε τοις Μακεδονικοίς έθεσιν, ανακράσει και κοινωνία μάλλον δι’ ευνοίας καταστήσεσθαι  τα πράγματα νομίζων η βία, μακράν απαίροντος αυτού, διό και τρισμυρίους παίδας επιλεξάμενος εκέλευσε γράμματα τε μανθάνειν Ελληνικά και Μακεδονικοίς όπλοις εντρέφεσθαι, πολλούς επιστάτας καταστήσας,

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Έτσι λοιπόν υιοθέτησε και για τον εαυτό του τον τρόπο ζωής των ανθρώπων της περιοχής και προσάρμοζε τα έθιμά τους στα Μακεδονικά, πιστεύοντας ότι, άν με την καλή θέληση παρά με την βία, κατόρθωνε την επικοινωνία και την επαφή, η κατάσταση θα ήταν σταθερή, και όταν ο ίδιος θα έφευγε. Γι’ αυτό και αφού επέλεξε τριάντα χιλιάδες παιδιά και έδωσε διαταγή να μάθουν Ελληνικά γράμματα και να ασκούνται με τα Μακεδονικά όπλα, όρισε πολλούς επιθεωρητές.

ΚΕΦ. 71, 1

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Των δε παίδων των τρισμυρίων, ους ασκουμένους και μανθάνοντας απέλιπε, τοις τε σώμασιν ανδρείων φανέντων και τοις είδεσιν ευπρεπών, έτι δε και ταις μελέταις ευχέρειαν και κουφότητα θαυμαστήν επιδειξα μένων, αυτός μεν ήσθη, τοις δε Μακεδόσι δυσθυμία παρέστη και δέος, ως ήττον αυτοίς του βασιλέως προσέξοντος.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Οι τριάντα χιλιάδες νέοι, τους οποίους άφησε για να εξασκηθούν και να μαθαίνουν, ήταν τώρα ανδρείοι στο σώμα και ωραίοι στη μορφή, και επιπλέον, επειδή έδειξαν μεγάλη ευκολία και ικανότητα στις μελέτες, χάρηκε πολύ ο ίδιος γι αυτό. Όμως οι Μακεδόνες στενοχωρήθηκαν και φοβήθηκαν πως ο βασιλιάς θα τους πρόσεχε λιγότερο από δω και πέρα.

Αφήστε μια απάντηση