You are currently viewing Εξετάσεις για την Πιστοποίηση και την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος

Εξετάσεις για την Πιστοποίηση και την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος

ELLINOMATHEIA_DIA_VIOUΟι εξετάσεις διεξάγονται δύο (2) φορές το χρόνο (Άνοιξη & Φθινοπωρο), την ίδια μέρα και ώρα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα ανά την επικράτεια. Φέτος θα διεξαχθούν τον Μαίο. Με
τά την ανακοίνωση της ακριβούς ημερομηνίας οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής που συνοδεύεται από σχετικό παράβολο. Το ύψος του παραβόλου αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι ενδιαφερόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών,καθώς και οι αιτούντες ασύλου, προκειμένου να έχουν δυνατότητα συμμετοχής στη Διαδικασία Πιστοποίησης για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος πρέπει:

  1. να έχουν ηλικία τουλάχιστον 16 ετών
  2. να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα

Η πιστοποίηση χορηγείται μετά από επιτυχή δοκιμασία στις ειδικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις και είναι ανεξάρτητη από τον τρόπο ή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι έμαθαν την ελληνική γλώσσα.

Η διαδικασία αξιολόγησης στο επίπεδο της γνώσης της ελληνικής γλώσσας αντιστοιχεί και καλύπτει τις προδιαγραφές του επιπέδου Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την Εκμάθηση, τη Διδασκαλία και την Αξιολόγηση των Γλωσσών.

Οι υποψήφιοι/-ες στο συγκεκριμένο επίπεδο πρέπει:

  1. να έχουν την ικανότητα να κατανοούν προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα καθημερινότητας
  2. να αντιμετωπίζουν καθημερινές περιστάσεις με προβλέψιμο περιεχόμενο και να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες, εφόσον η ομιλία αρθρώνεται αργά και καθαρά
  3. να μπορούν να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε απλά γραπτά κείμενα, όπως γράμματα, φυλλάδια και σύντομα άρθρα εφημερίδων που περιγράφουν γεγονότα
  4. να περιγράφουν με απλά λόγια θέματα προσωπικού ή οικογενειακού ενδιαφέροντος καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης
  5. να διαθέτουν ένα βασικό λεξιλόγιο, για να χειρίζονται πολύ σύντομα κοινωνικές περιστάσεις, χρησιμοποιώντας καθημερινούς τύπους χαιρετισμούς και προσφωνήσεων, να απευθύνουν προσκλήσεις, προτάσεις, εκφράσεις συγγνώμης κ.τ.λ. και να ανταποκρίνονται σε εκείνες που τους γίνονται
  6. να γράφουν σύντομα, απλά σημειώματα που σχετίζονται με άμεσες ανάγκες, για καθημερινές πτυχές του περιβάλλοντος τους, π.χ. ανθρώπους, τόπους, μια εμπειρία στη δουλειά, ή στη μελέτη, να παράγουν γραπτά ή προφορικά απλές ιστορίες ή βιογραφίες
  7. να γνωρίζουν τις σχετικές κοινωνικές συνήθειες και στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού

Η εξέταση περιλαμβάνει πέντε (5) μέρη και διεξάγεται σε τρεις (3) φάσεις.

Στην πρώτη φάση (πρώτο μέρος της εξέτασης) διεξάγεται γραπτή εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Διανέμεται στους υποψηφίους εξεταστικό τετράδιο με ερωτήσεις που αναφέρονται σε βασικά στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού τις οποίες καλούνται να απαντήσουν.

Στη δεύτερη φάση (δεύτερο, τρίτο και τέταρτο μέρος της εξέτασης) διεξάγεται εξέταση στις δεξιότητες κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου και παραγωγής γραπτού λόγου.

Στην τρίτη φάση (πέμπτο μέρος της εξέτασης) εξετάζεται η δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου.

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 363/15.10.1998) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 υποβάλλονται αποκλειστικά στην εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού (πρώτη φάση) ώστε να αποκτήσουν «Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού».

Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού βαθμολογείται σε κλίμακα 100 μονάδων. Επιτυχής θεωρείται η δοκιμασία εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώνει 50 μονάδες εφόσον συγκεντρώνει τουλάχιστον το 50% σε τέσσερα τουλάχιστον από τα πέντε μέρη της εξεταστικής δοκιμασίας.

Η επαρκής γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού για τους υποψηφίους με πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Α ή Α2 βαθμολογείται σε κλίμακα 20 μονάδων. Επιτυχής θεωρείται η δοκιμασία εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώνει 10 μονάδες.

Τα εξεταστικά τετράδια βαθμολογούνται από δύο αξιολογητές και η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναρτώνται στα εξεταστικά κέντρα, το αργότερο έναν (1) μήνα μετά το τέλος των εξετάσεων και για ένα (1) μήνα. Από τα εξεταστικά κέντρα όπου εξετάστηκαν μπορούν να παραλάβουν τα πιστοποιητικά τους οι ενδιαφερόμενοι.

Για τα ενδεικτικά θέματα επισκεφτείτε το

http://www.gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-enilikon/ellinomatheia/eksetaseis-kai-pistopoiisi/endeiktika-themata

και για να δείτε την εξεταστές ύλη επισκεφθείτε το

http://www.gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-enilikon/ellinomatheia/eksetaseis-kai-pistopoiisi/eksetastea-yli-ellinomatheias

Αφήστε μια απάντηση