Γενικά

Οι νέες πολυπολιτισμικές συνθήκες, που έχουν διαμορφωθεί στον ελλαδικό χώρο με την εισροή όλο και περισσότερων ξένων εργαζομένων, δημιουργούν νέες ανάγκες και νέες προοπτικές στη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας. Είναι πλέον βέβαιος ένας διπλός προσανατολισμός: εκμάθηση γλώσσας για ικανοποιητική ανταπόκριση σε καθημερινές επικοινωνιακές στιγμές, αλλά και δυνατότητα αντιμετώπισης πιο εξειδικευμένων καταστάσεων σε διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα.
Τα «Επιστημονικά Ελληνικά» απευθύνονται σε μαθητές μέσου επιπέδου (Β1-Β2) και περιλαμβάνουν ειδικό λεξιλόγιο για τα μαθηματικά, τη φυσική, τη χημεία, τη γεωλογία, τη βιολογία και την πληροφορική. Οι επιστημονικοί αυτοί τομείς κρίθηκαν περισσότερο αντιπροσωπευτικοί και δόθηκε επιπλέον έμφαση στην ειδική τους ορολογία.
Τα «Επιστημονικά Ελληνικά» αποτέλεσαν μέρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Leonardo da Vinci(EL/2004/B/F/LA-148110) και αναπτύχθηκαν από μια ομάδα Εκπαιδευτικών Οργανισμών (Πανεπιστήμιο της Murcia-Ισπανία, Πανεπιστήμιο του Lecce-Ιταλία, ΕΛΒΕΑ ΕΠΕ-Βουλγαρία και ΕΛΕΑ ΕΠΕ-Εφαρμογές Πολυμέσων για την ηλεκτρονική ανάπτυξη του υλικού) με το Συντονισμό του Σχολείου Ελληνικών για ξένους «Μέγας Αλέξανδρος».

Περιγραφή του έργου

Τα «Επιστημονικά Ελληνικά» απευθύνονται σε ξένους επιστήμονες, που θέλουν να μείνουν να εργαστούν ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα, κάνοντας ένα πρώτο βήμα: να έρθουν σε επαφή με βασικούς κανόνες της Ελληνικής και με ένα πρώτο δείγμα λεξιλογίου της επιστήμης τους. Το υλικό αποτελείται από 24 μαθήματα, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ενότητες
 1. Οι επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα
 2. Οι επιστήμες από την Αναγέννηση κι έπειτα
 3. Η σπουδαιότητα των εξισώσεων στις επιστήμες
 4. Από το τηλέφωνο στο διαδίκτυο…
 5. Η φυσικοχημεία στο πιάτο σας!
 6. Οι αριθμοί
 7. Πράξεις-Εξισώσεις-Ανισώσεις
 8. Τριγωνομετρία-Στατιστική
 9. Δυνάμεις -Ρίζες…
 10. Γεωμετρικά σχήματα
 11. Μετρήσεις μεγεθών-Γεωμετρικά στερεά
 12. Κίνηση των στερεών
 1. Ηλεκτρισμός
 2. Σύσταση της ύλης
 3. Οξέα και βάσεις
 4. Σύσταση και εξέλιξη της γης
 5. Σύσταση γεωλογικών σχηματισμών
 6. Το κύτταρο
 7. Κυτταρικός κύκλος-Τα κύτταρα διπλασιάζονται
 8. Άνθρωπος και περιβάλλον. Τι είναι το περιβάλλον;
 9. Βασικές έννοιες πληροφορικής
 10. Αλγόριθμος-Προγραμματισμός
 11. Διαδίκτυο
 12. Επαναληπτική

 

Η δομή κάθε ενότητας είναι πανομοιότυπη και περιλαμβάνει:

 • ένα κείμενο και έναν διάλογο (ή δεύτερο κείμενο ή σύμβολα ή σχήματα ανάλογα με το περιεχόμενο)
 • λεξιλόγιο (ειδικό-ερμηνευτικό σχετικό με το επιστημονικό πεδίο που διαπραγματεύεται η ενότητα, αλλά και γενικό λεξιλόγιο με γραμματική αναγνώριση και κλίση των λέξεων)
 • ασκήσεις λεξιλογίου και κατανόησης
 • θεωρία γραμματικής και ασκήσεις
 • παιχνίδια λέξεων (σταυρόλεξο, κρεμάλα, παζλ) και προβλήματα σε κάποιες ενότητες σχετικά με το επιστημονικό πεδίο που αναλύεται

Το υλικό διατίθεται σε βιβλίο, εκπαιδευτικό λογισμικό (multimedia cd), καθώς και στο διαδίκτυο.

Το βιβλίο συνοδεύεται, επίσης, από το ειδικό λεξιλόγιο όλων των ενοτήτων, μεταφρασμένο στα ιταλικά, τα ισπανικά και τα βουλγαρικά.

Εκπαιδευτικό Υλικό