ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
GR BG ES IT EN
  Αρχική σελίδα
  Περιγραφή προγράμματος
  Εταίροι
  Σχετικά Άρθρα
  Εκπαιδευτικό Υλικό
  Χρήσιμοι σύνδεσμοι
  Επικοινωνία


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δε- σμεύει µόνο τον συντάκτη της και η Επιτρο- πή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πλη- ροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Είναι γεγονός ότι οι νέες πολυπολιτισμικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον ελλαδικό χώρο με την εισροή όλο και μεγαλύτερου αριθμού ξένων εργαζομένων δημιουργούν νέες ανάγκες και νέες προοπτικές στη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας σε αυτούς. Είναι πλέον βέβαιος ένας διπλός προσανατολισμός: εκμάθηση γλώσσας για ικανοποιητική ανταπόκριση σε καθημερινές επικοινωνιακές στιγμές αλλά και δυνατότητα αντιμετώπισης πιο εξειδικευμένων καταστάσεων σε διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα.
Ως εκ τούτου, ουσιαστικός μας στόχος είναι να επιτευχθεί η πλήρης ένταξη των ξένων αυτών στην ελληνική πραγματικότητα, με μεγαλύτερη έμφαση στην εργασιακή. Με τη σκέψη αυτή δημιουργήσαμε τα «Επιστημονικά Ελληνικά», ένα εκπαιδευτικό υλικό που μέσα από 24 κεφάλαια συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει το απαραίτητο λεξιλόγιο και ειδικές δομές λόγου στα μαθηματικά, τη φυσική, τη χημεία, τη γεωλογία, τη βιολογία και την πληροφορική. Επιλέξαμε αυτούς τους επιστημονικούς τομείς ως περισσότερο αντιπροσωπευτικούς και συμπεριλάβαμε ανάλογα κείμενα, ασκήσεις και δραστηριότητες που συνεισφέρουν στην καλύτερη κατανόηση της ορολογίας κάθε κεφαλαίου, παιχνίδια, που συνδυάζουν την κίνηση, τον ήχο, την εικόνα. Επιδίωξή μας είναι η εκμάθηση γλώσσας να γίνεται μεθοδικά και αποτελεσματικά.
Τα «Επιστημονικά Ελληνικά» απευθύνονται σε μέσους χρήστες της Ελληνικής (επίπεδο Β1), σε ξένους επιστήμονες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μπορούν, όμως, εξίσου να χρησιμοποιηθούν και για το προχωρημένο επίπεδο (Β2-Γ1), ως βασικό ή συμπληρωματικό υλικό.
Αποτέλεσαν μέρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Leonardo da Vinci (EL/2004/B/F/LA-148110) και αναπτύχθηκαν από μια ομάδα Εκπαιδευτικών Οργανισμών (Πανεπιστήμιο της Murcia-Ισπανία, Πανεπιστήμιο του Lecce-Ιταλία, ΕΛΒΕΑ ΕΠΕ-Βουλγαρία και ΕΛΕΑ ΕΠΕ-Εφαρμογές Πολυμέσων για την ηλεκτρονική ανάπτυξη του υλικού) με το Συντονισμό του Σχολείου Ελληνικών για ξένους «Μέγας Αλέξανδρος» (τμήματος του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου).

Κυκλοφορεί σε έντυπη μορφή (βιβλίο) και εκπαιδευτικό λογισμικό (multimedia cd), καθώς και στο διαδίκτυο (internet).
Μπορείτε να δείτε ένα μέρος του υλικού, πατώντας εδώ.