ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αλλά και αργότερα συνεχίζουμε να προσφέρουμε διαδικτυακά μαθήματα με τρεις τρόπους: - Εξ αποστάσεως ιδιαίτερα μαθήματα, ξεκινώντας οποιαδήποτε στιγμή. Προτείνουμε τουλάχιστον 10 ώρες. -…

0 Comments