Γενικά

Η γνώση της ελληνικής γλώσσας για ειδικούς-επαγγελματικούς σκοπούς επιβάλλεται σε όσους ξένους στοχεύουν να εργαστούν σε ελληνικές επιχειρήσεις είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Η ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία και αγορά και η κατάκτηση βασικών δομών αλλά και ειδικής ορολογίας, αποτέλεσαν την αιτία δημιουργίας των«Επιχειρηματικών Ελληνικών». Εξ άλλου, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει καθιερώσει συγκεκριμένες εξετάσεις για την περίπτωση αυτή.
Τα «Επιχειρηματικά Ελληνικά» απευθύνονται σε μαθητές μέσου επιπέδου (Β1-Β2) και αναπτύσσουν γλωσσικές δεξιότητες σε διάφορα περιβάλλοντα λόγου, όπως η τράπεζα και οι συναλλαγές, το γραφείο και το ηλεκτρονικό εμπόριο, το συνάλλαγμα και οι οικονομικές εφημερίδες κλπ. Ουσιαστική προτεραιότητα είναι ένας όσο το δυνατόν πληρέστερος κατάλογος ειδικών καταστάσεων επικοινωνίας, με την προσοχή μας να εστιάζεται στον αναγκαίο όγκο λεξιλογίου και τις απαιτούμενες γραμματικές και συντακτικές δομές που συνθέτουν τις καταστάσεις αυτές.
Τα «Επιχειρηματικά ελληνικά» αποτέλεσαν μέρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Leonardo da Vinci (L/ 2003/B/F/LA-148105) και αναπτύχθηκαν από μια ομάδα Εκπαιδευτικών Οργανισμών (ΕΛΒΕΑ ΕΠΕ-Βουλγαρία, Πανεπιστήμιο Ιασίου-Ρουμανία, ΕΚΕΑ ΕΠΕ-Βουλγαρία, Πανεπιστήμιο Μούρθια-Ισπανία, ΕΛΕΑ ΕΠΕ) υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής και Αναπτυξιακής Εταιρείας.

Περιγραφή του έργου

Τα «Επιχειρηματικά ελληνικά» απευθύνονται σε μαθητές μέσου επιπέδου (Β1-Β2), σε ξένους υπαλλήλους ελληνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αποτελούνται από 24 μαθήματα, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ενότητες
 1. Συνάλλαγμα
 2. Ηγεσία-διοίκηση-ιεραρχία
 3. Διαπραγματεύσεις
 4. Εισαγωγές-εξαγωγές
 5. Επανάληψη
 6. Επίλυση προβλημάτων
 7. Ηλεκτρονικό εμπόριο
 8. Χρηματιστήριο
 9. Επίσημες επιστολές
 10. Επανάληψη
 11. Τηλεφωνικές συνδιαλέξεις
 12. Ικανότητες επικοινωνίας-χειρισμός η/υ
 1. Επαγγελματικές συναντήσεις
 2. Βιογραφικά-προσλήψεις-αγγελίες
 3. Επανάληψη
 4. Ασφάλειες
 5. Προφίλ επιχειρηματία-ιστορικό εταιρείας
 6. Τράπεζα-συναλλαγές
 7. Οικονομικές εφημερίδες
 8. Επανάληψη
 9. Επαγγελματικά ταξίδια
 10. Διαφήμιση-μάρκετινγκ
 11. Παρουσιάσεις-γραφήματα
 12. Επανάληψη

 

Κάθε πέμπτη ενότητα λειτουργεί ως επαναληπτική, τόσο του λεξιλογίου όσο και των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων που διδάχτηκαν στις προηγούμενες.
Η δομή κάθε ενότητας είναι πανομοιότυπη και αποτελείται από δύο μέρη. Κάθε μέρος περιλαμβάνει:

 • κείμενο (συνήθως διάλογο με πραγματικές επικοινωνιακές καταστάσεις σε εργασιακούς χώρους)
 • λεξιλόγιο (ειδικοί όροι-λέξεις και γενικότερο λεξιλόγιο με γραμματική αναγνώριση-κλίση λέξεων και αρχικούς χρόνους ρημάτων)
 • ασκήσεις λεξιλογίου και κατανόησης θεωρία γραμματικής και ασκήσεις
 • παιχνίδια λέξεων (σταυρόλεξο, κρεμάλα, παζλ)

Το υλικό διατίθεται σε βιβλίο, εκπαιδευτικό λογισμικό (multimedia cd), καθώς και στο διαδίκτυο.

Πρέπει, τέλος, να σημειώσουμε ότι, το λεξικό και οι εκφωνήσεις των ασκήσεων του λογισμικού είναι μεταφρασμένα στα ισπανικά, ρουμανικά και βουλγαρικά.

Εκπαιδευτικό Υλικό