Το Σχολείο ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1972. Σήμερα λειτουργεί στην Αθήνα καθώς και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα (Θεσσαλονίκη και Χανιά).

Η ονομασία «Μέγας Αλέξανδρος» δόθηκε για να θυμίζει την μεγάλη εξάπλωση της ελληνικής γλώσσας, που ακολούθησε την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι τις Ινδίες. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι αυτός που δημιούργησε στην Βαβυλώνα το πρώτο οργανωμένο ελληνικό σχολείο για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μη Έλληνες, όπως γράφει ο Πλούταρχος.

Σήμερα προσφέρουμε:

1. Μαθήματα Νέων Ελληνικών
2. Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών  
          Σεμινάριο Αρχαίων Ελληνικών για Έλληνες
Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών σε θερινό σχολείο
Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών σε θερινή κατασκήνωση
3. Κατασκηνώσεις στην Αθήνα
Μαθήματα Νέων Ελληνικών σε θερινή κατασκήνωση
Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών σε θερινή κατασκήνωση
4. Ειδικά προγράμματα Νέων Ελληνικών
5. Ελληνικά για Ειδικούς σκοπούς
6. Σεμινάρια επιμόρφωσης Καθηγητών
7. Άλλα πρόσθετα πολιτιστικά προγράμματα

Στα Προγράμματα περιλαμβάνονται, εκτός από τη διδασκαλία γλώσσας, επισκέψεις σε μουσεία, φαγητό σε παραδοσιακές ελληνικές ταβέρνες, παρουσιάσεις για τον ελληνικό πολιτισμό και παρακολούθηση ταινιών.

Από την αρχή της λειτουργίας του, το Σχολείο ασχολήθηκε και με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την ελληνική γλώσσα, με βιβλία και εκπαιδευτικό λογισμικό μέσω συμμετοχής σε πολλά Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα.

Το Σχολείο έχει συνεργαστεί με το ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ και με την Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή και Εκπαιδευτική Εταιρεία (ΕΥΡΑΝΕΚ), καθώς και με την ΑΛΦΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ σε διάφορα τέτοια έργα.

Δέκα +2 λόγοι για να γραφτεί κανείς στο σχολείο μας

 • Η διάθεσή μας για δημιουργική δουλειά.
 • Η εμπειρία μας (από το 1972).
 • Τα ολιγάριθμα τμήματά μας.
 • Το ότι δίνουμε σημασία σε κάθε σπουδαστή μας χωριστά.
 • Το πολύ καλά εξοπλισμένο, οργανωμένο και σύγχρονο περιβάλλον μας.
 • Η ποικιλία των προγραμμάτων που προσφέρουμε.
 • Η πλήρης και πρωτότυπη σειρά βιβλίων και άλλου υλικού που δίδονται δωρεάν στους μαθητές μας.
 • Η προθυμία μας να ανταποκριθούμε στις ειδικές ανάγκες του κάθε σπουδαστή, προετοιμάζοντας ειδικά προγράμματα, όταν ζητηθεί.
 • Το ότι προσφέρουμε μαθήματα για την ελληνική ιστορία, λογοτεχνία, μουσική, πολιτισμό και όχι μόνο για την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας.
 • Το ότι βοηθούμε τους μαθητές μας να ζήσουν όπως οι Έλληνες.
 • Το γεγονός ότι μας αρέσει αυτό που κάνουμε – και η διδασκαλία και η φιλοξενία.
 • Το ζεστό και ειλικρινές μας χαμόγελο, το οποίο ανταποδίδουν οι μαθητές μας.

Videos

Close Menu