Cunoști deja limba greacă
GR BG ES IT RO LV EN
  Pagină inițială
  Descrierea Programului
  Parteneri
  Activițăti
  Stiri
  Downloads
  Forum
  Contacte utile
  Adrese


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.(agreement number 2007-3634 / 001-001).


Scopul proiectului

Scopul nostru este ca, prin metoda și materialul pus la dispoziție, să promovăm învățarea limbii grecești și, în același timp, să evidențiem punctele comune ale limbilor europene. Credem că metoda și materialul nostru sunt potrivite pentru realizarea intențiilor noastre, din mai multe motive:
Evidențierea existenței numeroaselor cuvinte de origine greacă în limbile țintă îi va ajuta pe cursanți să se familiarizeze cu această limbă și să depășească, într-un fel, prejudecățile despre dificultatea ei;
Evidențierea existenței cuvintelor comune de origine greacă în limbile europene va familiariza grupurile țintă de cursanți cu limbile „străine” și îi va ajuta să-și concentreze atenția asupra aspectelor comune și nu asupra deosebirilor dintre ele;
Materialul didactic oferit atât sub formă imprimată, cât și electronică, îl face potrivit nu doar pentru predare în clasă, ci și pentru învățare individuală, astfel încât el să fie atractiv pentru persoane de orice vârstă, pentru cele active, dar și pentru persoane cu handicap (în special locomotor).

Grupul țintă

În general, putem spune că posibilii utilizatori ai produsului programului nostru sunt cei ce-și doresc să învețe limba neogreacă și cunosc bine fie ca limbă maternă, fie ca o a doua limbă, una dintre următoarele limbi : spaniolă, italiană, bulgară, română, letonă, engleză. Scopul nostru este, deci, de a contacta instituții în care se predă limba neoelenă, în special în țările partenerilor, dar și în restul Europei, sau cursanți izolați, care doresc să învețe de unii singuri această limbă.