Cunoşti deja limba greacă
GR BG ES IT RO LV EN
  Pagină iniţială
  Descrierea Programului
  Parteneri
  Activiţăti
  Stiri
  Downloads
  Forum
  Contacte utile
  Adrese


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.(agreement number 2007-3634 / 001-001).


Vγ urγm bun venit pe site-ul programului „ CunoΊti deja limba greacγ ”.
Ξn cadrul programului de „Formare Continuγ Ίi Perfecώionare” a Uniunii Europene, a fost aprobat proiectul Colegiului Eleno – Britanic „CunoΊti deja limba greacγ” pentru ξnvγώarea Ίi propagarea limbii greceΊti. Partenerii noΊtri la acest program sunt Universitγώi Ίi Organisme Educaώionale din Bulgaria( EKEA ), Spania ( Universitatea din Murcia), Italia ( Euromediterranean Cultural Heritage Agency ), Letonia ( Comunitatea Elenγ din Letonia ) Ίi Romβnia ( Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din IaΊi ).
Materialul didactic va fi realizat sub formγ imprimatγ, sub formγ software educaώional ( multi-media CD, potrivit Ίi pentru ξnvγώare fγrγ profesor) Ίi va fi disponibil pe Internet. El va fi ξnsoώit deasemenea Ίi de un dicώionar de cuvinte „comune”.
Axul principal al programului ξl constitue idea cγ ξn multe limbi existγ numeroase cuvinte greceΊti, lucru care poate constitui un punct de plecare, dar Ίi un imbold pentru ξnvγώarea limbii greceΊti. Prin intermediul Ίtiinώelor, al limbii vechi greceΊti Ίi al Evangheliei, s-au transmis cuvinte greceΊti ξn diferite limbi. Menώionγm cγ dicώionarul din Oxford cuprinde 10.500 de cuvinte greceΊti, ξn timp ce totalul cuvintelor greceΊti din englezγ este de 136.000. Cu toate acestea limba greacγ continuγ sγ fie consideratγ de europeni greu de ξnώeles Ίi dificilγ ξnvγώarea ei. Din acest motiv, ξn cursul predγrii ei de multe ori se fγcea Ίi se face referinώγ la unele cuvinte „comune” , pentru a se realiza o primγ familializare a cursanώilor cu limba greacγ. Niciodatγ ξnsγ, pξnγ acum, aceastγ referinώγ nu a fost sistematizatγ. De aceastγ sistematizare ne vom ocupa ξn prezentul program, considerβnd cγ ea constituie un domeniu important de cercetare, studiere Ίi, ξn consecinώγ, de instruire.