Cunoști deja limba greacă
GR BG ES IT RO LV EN
  Pagină inițială
  Descrierea Programului
  Parteneri
  Activițăti
  Stiri
  Downloads
  Forum
  Contacte utile
  Adrese


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.(agreement number 2007-3634 / 001-001).


Parteneri

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași (România)
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a fost înființată în 1860 și este prima universitate din România organizată pe principiile sociale și economice ale societății contemporane. În 1918, odată cu unirea fostelor Principate Române, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a început să se dezvolte rapid, încercând să corespundă progresului general european și necesităților concrete ale societății din România. Din anul 1973 se predă și limba neoelenă. În anul 1998, Senatul Universității a hotărât înființarea și funcționarea Lectoratului de Limbă Neoelenă. Activitatea Lectoratului, de promovare a studiilor neoelene și a culturii elene în România, a fost și este deosebit de bogată: se organizează conferințe, manifestări culturale în colaborare cu diferite instituții, atât din Iași, cât și din Grecia.

Adresa: Bulevardul Caroal I, Nr. 11, 700506 Iasi, Romania
website: www.uaic.ro
e-mail:   [email protected]
tel:       +40 232201000
fax:      +40 232201201