Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά
GR BG ES IT RO LV EN
  Αρχική σελίδα
  Περιγραφή προγράμματος
  Εταίροι
  Δραστηριότητες
  Νέα
  Εκπαιδευτικό Υλικό
  Aλλα προγράμματα
  Εκπαιδευτικοί πόροι στο   διαδίκτυο
  Φόρουμ
  Χρήσιμοι σύνδεσμοι
  Επικοινωνία


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. (αριθμός σύμβασης 2007-3634 / 001-001).


Δωρεάν μαθήματα ελληνικών από το Σχολείο Ελληνικών Μέγας Αλέξανδρος – Σεπτέμβριος 2008

Ο πρώτος κύκλος μαθημάτων ολοκληρώνεται στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008. Τα μαθήματα απευθύνονταν σε ξένους ενήλικες μετανάστες, που έχουν βασική και προχωρημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Τα μαθήματα έγιναν στα πλαίσια του προγράμματος Οδυσσέας για την διάδοση της διδασκαλίας της νέας ελληνικής γλώσσας». Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εν μέρει από το «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Αρ. προγράμματος 135779-LLP-2007-ES-KA4MP)

Η διδασκαλία βασίστηκε στα διδακτικά εγχειρίδια «Ταξίδι στην Ελλάδα ΙΙΙ», «Επιστημονικά Ελληνικά» και «Επιχειρηματικά ελληνικά», με έμφαση τόσο στην επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας όσο και σε ειδικές επιστημονικές και επιχειρηματικές καταστάσεις.

Επόμενος κύκλος μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του επόμενου έτους.