Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά
GR BG ES IT RO LV EN
  Αρχική σελίδα
  Περιγραφή προγράμματος
  Εταίροι
  Δραστηριότητες
  Νέα
  Εκπαιδευτικό Υλικό
  Aλλα προγράμματα
  Εκπαιδευτικοί πόροι στο   διαδίκτυο
  Φόρουμ
  Χρήσιμοι σύνδεσμοι
  Επικοινωνία


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. (αριθμός σύμβασης 2007-3634 / 001-001).


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους μαθητές της Ελληνικής Ομογένειας

Το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των γενικών σκοπών και αρμοδιοτήτων του που αφορούν στην προώθηση της ελληνικής παιδείας στους ομογενείς, και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού, διοργανώνει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τους μαθητές της Ελληνικής Ομογένειας με θέμα:

“Γράφουμε ένα ποίημα για τη χώρα μας … Γράφουμε ένα ποίημα για την Ελλάδα”

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που φοιτούν στις ελληνικές σχολικές μονάδες του εξωτερικού, και στοχεύει να τους φέρει πιο κοντά στην ελληνική γλώσσα με έναν ευχάριστο και παράλληλα παιδαγωγικό τρόπο.