Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά
GR BG ES IT RO LV EN
  Αρχική σελίδα
  Περιγραφή προγράμματος
  Εταίροι
  Δραστηριότητες
  Νέα
  Εκπαιδευτικό Υλικό
  Aλλα προγράμματα
  Εκπαιδευτικοί πόροι στο   διαδίκτυο
  Φόρουμ
  Χρήσιμοι σύνδεσμοι
  Επικοινωνία


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. (αριθμός σύμβασης 2007-3634 / 001-001).


Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα «Γλώσσα Ελληνική - Γραφή και Τέχνη»

Ελληνική γλώσσα: αποτύπωση, ιστορία, προοπτική - Ένα συνέδριο
ΣYΝΑΝΤΗΣΗ. Τη θέση της ελληνικής γλώσσας στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον στην αυγή του 21ου αιώνα αναζητά το πανελλήνιο συνέδριο με θέμα «Γλώσσα Ελληνική - Γραφή και Τέχνη» που διοργανώνει στις 20, 21 και 22 Μαρτίου στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, έχοντας εξασφαλίσει τη συνεργασία της Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος-Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_1_25/02/2009_304720