Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά
GR BG ES IT RO LV EN
  Αρχική σελίδα
  Περιγραφή προγράμματος
  Εταίροι
  Δραστηριότητες
  Νέα
  Εκπαιδευτικό Υλικό
  Aλλα προγράμματα
  Εκπαιδευτικοί πόροι στο   διαδίκτυο
  Φόρουμ
  Χρήσιμοι σύνδεσμοι
  Επικοινωνία


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. (αριθμός σύμβασης 2007-3634 / 001-001).


Πρόσκληση Συνεργασίας προς την Επιστημονική Κοινότητα

… για την παραγωγή Μορφωτικού Υλικού προς αξιοποίηση από την εκπαιδευτική κοινότητα μέσω του Διαδικτύου

Το Ίδρυμα Ευγενίδου, το Ίδρυμα Λαμπράκη, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το Ίδρυμα Ι. Φ. Κωστόπουλου, το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, συνεργάζονται στο πλαίσιο της Μορφωτικής και Αναπτυξιακής Πρωτοβουλίας, με σκοπό να υποστηρίξουν την εισαγωγή και αποτίμηση σειράς καινοτομιών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Απώτερος στόχος της Πρωτοβουλίας είναι η ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας και η διασφάλιση ίσων και δημιουργικών ευκαιριών μάθησης, με την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των εκπαιδευτικών και των μαθητών. http://themes.protovoulia.org/infothemes/?p=3