Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά
GR BG ES IT RO LV EN
  Αρχική σελίδα
  Περιγραφή προγράμματος
  Εταίροι
  Δραστηριότητες
  Νέα
  Εκπαιδευτικό Υλικό
  Aλλα προγράμματα
  Εκπαιδευτικοί πόροι στο   διαδίκτυο
  Φόρουμ
  Χρήσιμοι σύνδεσμοι
  Επικοινωνία


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. (αριθμός σύμβασης 2007-3634 / 001-001).


CfP: International Workshop on the Concepts and Consequences of Multilingualism in Europe, Budapest, 25-26.9.2009

CALL FOR PAPERS
Budapest College of Communication and Business (BCCB), 2009, September 25-26
Organizers: Jolán Róka (Budapest College of Communication and Business) and László Marácz (University of Amsterdam)

Starting point

The European Union counts 27 member-states and it plays an important role in the daily life of its 480 million citizens. Meanwhile the Union acknowledges 24 ‘national’ languages as official working languages. This number will probably continue to grow as the Union will be expanding in the coming years. What concepts are available for language policy within the Union? What concepts will be realistic to challenge uncontrollable multilingualism? Are there any lessons to be learned from multilingual empires and states in European history? The consequence of multilingual Europe is a ‘Babylonian’ Europe which raises a number of questions that should be addressed by scholars from several disciplines. The research of multilingualism in Europe requires all sorts of expertise and the application of research methods from different disciplines. Hence, the research will only offer deeper insights into the concepts and consequences of multilingual and Babylonian Europe if and only if legal experts, linguists, literati, historians, cultural analysts, (automatic) translation experts, social and political scientists will tackle the questions raised by the state of affairs.

Abstracts of maximum 300 words and a title should be handed in by email ([email protected] and [email protected]) until the 15th of February 2009. On the basis of this, a selection of papers to be read in Budapest will then be made. After accepting, the authors will be instructed to have a written version ready of their paper before the workshop. The papers will be published in a separate English-language volume of the scientific journal Kommunikáció, Média, Gazdaság (KMG, Communication, Media and Economy). http://www.translatum.gr/forum/index.php/topic.34826.0.html