Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά
GR BG ES IT RO LV EN
  Αρχική σελίδα
  Περιγραφή προγράμματος
  Εταίροι
  Δραστηριότητες
  Νέα
  Εκπαιδευτικό Υλικό
  Aλλα προγράμματα
  Εκπαιδευτικοί πόροι στο   διαδίκτυο
  Φόρουμ
  Χρήσιμοι σύνδεσμοι
  Επικοινωνία


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. (αριθμός σύμβασης 2007-3634 / 001-001).


7ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ελληνική Γλώσσα – ΟΔΕΓ

Ο Οργανισμός για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας διοργανώνει στο Μεσολόγγι το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Ελληνική Γλώσσα από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου 2008 με γενικό θέμα :
«Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής στον κόσμο»

Αντικείμενο του Συνεδρίου είναι να αποτυπωθεί η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό σχετικά με την διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας και να συζητηθούν θέματα που άπτονται παραμέτρων όπως: ποιοι διδάσκουν την Ελληνική στις διάφορες χώρες, πόσες και ποιες μέθοδοι διδασκαλίας ακολουθούνται, ποια βιβλία χρησιμοποιούνται, πώς πιστοποιείται η εκμάθηση της γλώσσας.
Κύριος στόχος του Συνεδρίου είναι να καθοριστεί ένα γενικότερο πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων φορέων (Πανεπιστημίων, Κέντρων διδασκαλίας, Σχολείων) στην Ελλάδα και το εξωτερικό βάσει των συμπερασμάτων που θα προκύψουν από τις εργασίες του Συνεδρίου, ώστε να αξιοποιηθεί ακόμη περισσότερο η τάση για εκμάθηση της Νέας Ελληνικής που επικρατεί σήμερα διεθνώς.

Περισσότερα: www.odeg.gr