Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά
GR BG ES IT RO LV EN
  Αρχική σελίδα
  Περιγραφή προγράμματος
  Εταίροι
  Δραστηριότητες
  Νέα
  Εκπαιδευτικό Υλικό
  Aλλα προγράμματα
  Εκπαιδευτικοί πόροι στο   διαδίκτυο
  Φόρουμ
  Χρήσιμοι σύνδεσμοι
  Επικοινωνία


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. (αριθμός σύμβασης 2007-3634 / 001-001).


Χάρτης των Απειλούμενων Γλωσσών της Unesco

Μετά από δυο εκδόσεις του χάρτη της UNESCO, με τις γλώσσες του κόσμου που απειλούνται με εξαφάνιση (1996 και 2001), οι πληροφορίες που συλλέγονται θα είναι πλέον διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, ξεκινώντας με το χάρτη της Αφρικανικής ηπείρου. Αυτή η ηλεκτρονική έκδοση έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο των απειλούμενων γλωσσών της UNESCO και την πολυγλωσσία στα διάφορα προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί στον κυβερνοχώρο.
Ο διαδικτυακός χάρτης στοχεύει στο να προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό, να το ευαισθητοποιήσει σχετικά με την εύθραυστη γλωσσική πολυμορφία στον κόσμο, να προωθήσει την πολυγλωσσία στο διαδίκτυο και να βοηθήσει τους ομιλητές των απειλούμενων με εξαφάνιση γλωσσών να τις διατηρήσουν.
Οι πληροφορίες θα ανανεώνονται τακτικά. Επίσης, πληροφορίες σχετικά με άλλες γλώσσες μπορούν να προστεθούν με τη χρήση ερευνητικών δεδομένων και πληροφοριών που προέρχονται από διάφορες κοινότητες, γλωσσολόγους και άλλους ειδικούς. Ερευνητές και ομιλητές από όλο τον κόσμο καλούνται να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με τις υπάρχουσες πληροφορίες και να θέτουν στη διάθεσή τους τα αποτελέσματα της έρευνας για τους διαδικτυακούς χρήστες του Άτλαντα.
Ο Άτλαντας θα παρουσιαστεί στο διήμερο συνέδριο με θέμα «Η πολυγλωσσία για την πολιτιστική πολυμορφία και η συμμετοχή όλων στον κυβερνοχώρο», που ανοίγει τις πύλες του στο Μάλι. Είναι οργανωμένο από την Αφρικανική Ακαδημία Γλωσσών (ACALAN), το Agence Intergouvernementale de la Francophonie (AIF) και την κυβέρνηση του Μαλί. http://portal.unesco.org/