Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά
GR BG ES IT RO LV EN
  Αρχική σελίδα
  Περιγραφή προγράμματος
  Εταίροι
  Δραστηριότητες
  Νέα
  Εκπαιδευτικό Υλικό
  Aλλα προγράμματα
  Εκπαιδευτικοί πόροι στο   διαδίκτυο
  Φόρουμ
  Χρήσιμοι σύνδεσμοι
  Επικοινωνία


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. (αριθμός σύμβασης 2007-3634 / 001-001).


Δ' Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών: "Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)"

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Γρανάδα (Φιλοσοφική Σχολή), το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών της Γρανάδα και την Ισπανική Εταιρεία Σπουδών απευθύνεται σε νεοελληνιστές και ιδιαίτερα στους νέους ερευνητές από διάφορες ειδικότητες (αρχαιολόγους, γλωσσολόγους, ιστορικούς, κοινωνικούς ανθρωπολόγους, κοινωνιολόγους, οικονομολόγους, νομικούς και φιλολόγους)στα πλαίσια του Δ’ Πανευρωπαϊκού συνεδρίου νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδα την περίοδο 10-12/09/2010.
Το Θέμα του Συνεδρίου είναι «Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)». Οι επιμέρους θεματικές ενότητες έχουν οριστεί ως ακολούθως :
  1. Εθνοτικές / Εθνικές ταυτότητες
  2. Πολιτικές ταυτότητες
  3. Θρησκευτικές ταυτότητες
  4. Ταυτότητα και φύλο
  5. Ταυτότητα και γλώσσα
  6. Ταυτότητες στη λογοτεχνία
  7. Πολιτικές συγκρότησης συλλογικής ταυτότητας (πολιτισμικές ταυτότητες, τοπικές ταυτότητες, ταυτότητα και μετανάστευση, διαχείριση παρελθόντος, ταυτότητα και εκπαίδευση, ταυτότητα και μέσα μαζικής ενημέρωσης, ταυτότητα και κινηματογράφος, ευρωπαϊκή ταυτότητα)
Τελευταία ημερομηνία για τη δήλωση συμμετοχής στο συνέδριο με ανακοίνωση ορίζεται η 31/12/2009. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν μέχρι εκείνη την ημερομηνία αυτή τον τίτλο, την περίληψη της ανακοίνωσης και ένα σύντομο βιογραφικό τους ση διεύθυνση :
[email protected]
Τηλ. 0049 30 8592407
Φαξ 0049 30 31999916
Κύριοι στόχοι είναι με την πραγματοποίηση του Δ’ Συνεδρίου να προωθηθεί η συνεργασία των ειδικών στα επιμέρους αντικείμενα έρευνας και διδασκαλίας των νεοελληνικών σπουδών σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και να δοθεί η ευκαιρία σε νέους ερευνητές να παρουσιάσουν τις εργασίες τους. http://www.eens.org/archiv/Mantatoforos/Kongresse/Dimadis12-02-09.pdf