Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά
GR BG ES IT RO LV EN
  Αρχική σελίδα
  Περιγραφή προγράμματος
  Εταίροι
  Δραστηριότητες
  Νέα
  Εκπαιδευτικό Υλικό
  Aλλα προγράμματα
  Εκπαιδευτικοί πόροι στο   διαδίκτυο
  Φόρουμ
  Χρήσιμοι σύνδεσμοι
  Επικοινωνία


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. (αριθμός σύμβασης 2007-3634 / 001-001).


Συνέδριο με τίτλο «Ανάπτυξη θεμάτων εξέτασης, ερευνητικά αποτελέσματα και προοπτικές»

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας διοργανώνουν συνέδριο για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) και την προβολή του έργου με τίτλο «Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας» (ΣΑΠιΓ). Το συνέδριο έχει τίτλο «Ανάπτυξη θεμάτων εξέτασης, ερευνητικά αποτελέσματα και προοπτικές».

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 11-12 Σεπτεμβρίου 2008 στη Θεσσαλονίκη, στη Νέα Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη, Εθνικής Αμύνης 27, με ώρα έναρξης 10:30 και στις 26-27 Σεπτεμβρίου 2008 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, με ώρα έναρξης 10:00.