Tu jau runā grieķiski
GR BG ES IT RO LV EN
  Ievads
  Projekta mērķis
  Partneri
  Aktivitātes
  Jaunumi
  Lejupielāde
  Diskusijas
  Noderīgas saites
  Kontakti


Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. (agreement number 2007-3634 / 001-001).


Merki

Veicināt jaungrieķu valodas apguvi, izmantojot projekta laikā izstrādātos mācību materiālus un metodes, un parādīt Eiropas valodu kopīgos elementus.
Izstrādātie mācību materiāli un metode un ir piemēroti projekta mērķu īstenošanai, piemēram, iespējamie aizspriedumi par grieķu valodas sarežģītību zudīs, ja konkrētā mērķauditorija apzinās daudzo grieķu cilmes vārdu esamību konkrētā valodā, jo tas palīdz ne tikai apgūt valodu, bet arī sajust to tuvāk.
Kopīgu vārdu eksistence Eiropas valodu starpā tuvinās mērķauditorijas svešvārdiem, kā arī palīdzēs orientēties uz to kopīgajiem, nevis atšķirīgajiem valodas elementiem.
Mācību materiāla pieejamība - kā drukātā, tā arī elektroniskā formātā - padara to piemērotu mācību procesam gan klasē, gan pašmācībai. Mācību materiāls veidots atraktīvā formā, lai būtu saistošs jebkura vecuma cilvēkiem (arī personām ar īpašām vajadzībām, piemēram, cilvēkiem ar kustību traucējumiem).

Merkauditorija

Mācību materiāli, metodika ir domāta tiem interesentiem, kas vēlas mācīties jaungrieķu valodu un kuriem kā dzimtā vai kā pirmā svešvaloda ir spāņu, itāļu, bulgāru, rumāņu, latviešu vai angļu valoda. Izstrādātais materiāls varētu būt noderīgs valodu mācību iestādēs, kurās māca jaungrieķu valodu, īpaši sadarbības partneru valstīs Eiropā, vai arī jaungrieķu valodas lietotājiem, kas vēlas papildināt valodu zināšanas individuāli.