Tu jau runā grieķiski
GR BG ES IT RO LV EN
  Ievads
  Projekta mērķis
  Partneri
  Aktivitātes
  Jaunumi
  Lejupielāde
  Diskusijas
  Noderīgas saites
  Kontakti


Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. (agreement number 2007-3634 / 001-001).


Laipni lūdzam projekta Tu jau runā grieķiski mājas lapā. Eiropas Savienības mūžizglītības un apmācības programmas ietvaros, tika apstiprināts Grieķu-britu koledžas pieteikums grieķu valodas apguvei un popularizēšanai. Projekta ietvaros sadarbības partneri ir universitātes un izglītības iestādes no Bulgārijas (Eiropas izglītības un attīstības centrs), Spānijas (Mursijas Universitāte), Itālijas (Eiropas-Vidusjūras kultūras mantojuma saglabāšanas organizācija), Latvijas (Latvijas Grieķu biedrība) un Rumānijas (Ιasi „Alexander Ioan Cusa” Universitāte).
Projekta mācību materiāls tiks veidots izdrukas un elektroniskā formā (multimediju CD, piemērots pašmācībai), kā arī būs pieejams arī internetā. Izstrādātajam materiālam pielikumā būs vārdnīca ar „kopīgajiem” vārdiem.
Projekta pamatā ir ideja, ka daudzās valodās ir liels skaits grieķu cilmes vārdu, kas varētu ieinteresēt un pamudināt tālākām grieķu valodas mācībām. Grieķu cilmes vārdu izplatību dažādās valodās sekmējusi zinātne, sengrieķu literatūra un arī Evaņģēlijs. Kā piemēru, varam minēt, ka Oksfordas vārdnīcā ietverti 10.500 grieķu vārdu, taču kopējais grieķu valodas vārdu skaits angļu valodā ir 136.000. Neraugoties uz to, eiropieši joprojām uzskata grieķu valodas apguvi par ļoti sarežģītu. Tāpēc jaungrieķu valodas mācību procesā bieži vēlamies akcentēt atsauces uz noteiktiem „kopīgiem” vārdiem ar mērķi izglītojamos tuvināt jaungrieķu valodai. Taču līdz šim mācību līdzekļos iepriekšminētās atsauces nav bijušas sistematizētas. Tiks veikta „kopīgo” vārdu sistematizācija, kas pamatojas uz jaungrieķu un iepriekšminēto valodu salīdzināšanas rezultātā iegūto kopīgo leksikas vienību apzināšanu, kas ir pamatā piedāvātajai jaungrieķu valodas apguves metodikai.