Tu jau runā grieķiski
GR BG ES IT RO LV EN
  Ievads
  Projekta mērķis
  Partneri
  Aktivitātes
  Jaunumi
  Lejupielāde
  Diskusijas
  Noderīgas saites
  Kontakti


Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. (agreement number 2007-3634 / 001-001).


Partneri

Mursijas Universitātes Filoloģijas fakultāte, Klasiskās filoloģijas nodaļa (MURKIJA, SPĀNIJA)
Mursijas Universitāte nodrošina augstākās izglītības studijas zinātnes, tehnoloģijas un kultūras jomā. Mācību iestādes prioritāte ir sekmēt pētniecību, zinātnisku darbu izstrādi iepriekšminētajās jomās, kā arī veicināt iegūto zināšanu tālāku funkcionālu pielietojamību. Mursijas Universitātes statistikas dati par 2005.-2006. akadēmisko gadu: bakalaura programmā studējošie - 28000, maģistra programmā studējošie - 1500, mācībspēki - 2100, datorklases – 41, brīvi pieejami datori – 1000, studējošo un pasniedzēju samērs – (15 studenti/viens pasniedzējs).
1997.-1998. akadēmiskā gada laikā, līdz ar jaunu izglītības programmu ieviešanu Spānijas Universitātēs, Mursijas Universitātē studējošajiem pavērās iespēja realizēt jaungrieķu valodas studijas. Bez tam sadarbībā ar Sabiedrisko Attiecību dienestu Mursijas Universitāte organizē četru mēnešu jaungrieķu valodas pasniegšanas kursus 60 astronomisko stundu apmērā.

Mājas lapa: www.um.es/dp-filologia-clasica
E-pasts:      [email protected]
Tālrunis:     0034 968 367679
Fakss:        0034 968 363417