Tu jau runā grieķiski
GR BG ES IT RO LV EN
  Ievads
  Projekta mērķis
  Partneri
  Aktivitātes
  Jaunumi
  Lejupielāde
  Diskusijas
  Noderīgas saites
  Kontakti


Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. (agreement number 2007-3634 / 001-001).


Partneri

Alexander Ioan Cuza Universitāte (IASI, RUMĀNIJA)
Alexander Ioan Cuza Universitāte Iasi ir dibināta 1860.gadā un ir pirmā universitāte Rumānijā, kas tika izveidota, baltoties uz mūsdienu sociālās un ekonomiskās bāzes. 1918.gadā Iasi Universitāte sāka strauji attīstīties, cenšoties atbilst vispārējai Eiropas attīstībai, kā arī noteiktajām Rumānijas sabiedrības vajadzībām. Jaungrieķu valoda Universitātē tiek pasniegta kopš 1973.gada. 1998.gada Universitātes Senāts nobalsoja par Jaungrieķu valodas lektorāta dibināšanu un darbību. Lektorāta aktivitātes ir ar mērķi sekmēt grieķu valodas studijas un popularizēt grieķu kultūru Rumānijā ir īpaši plašas. Tiek organizēti priekšlasījumi, apspriedes, kultūras pasākumi, sadarbojoties gan ar atbalstītājiem no Iasi, gan no Grieķijas.

Adrese:      Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506. Iasi, Rumānija
Mājas lapa: www.uaic.ro
E-pasts:     [email protected]
Tālrunis:    +40 232201000
Fakss:       +40 232201201