Tu jau runā grieķiski
GR BG ES IT RO LV EN
  Ievads
  Projekta mērķis
  Partneri
  Aktivitātes
  Jaunumi
  Lejupielāde
  Diskusijas
  Noderīgas saites
  Kontakti


Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. (agreement number 2007-3634 / 001-001).


Partneri

Eiropas Vidusjūras kultūras mantojuma saglabāšanas organizācija (ITĀLIJA)
Eiropas Vidusjūras kultūras mantojuma saglabāšanas organizācija ir bezpeļņas apvienība Lečē (Itālijā), kas darbojas no 2003.gada marta. Tā nodarbojas ar Eiro-Vidusjūras apgabala kultūras mantojuma attīstīšanu, veicināšanu, saglabāšanu, atjaunošanu un plānošanu, ietverot arī šīs nozares nacionālās un starptautiskās politikas atbalstīšanu un izplatīšanu. Galvenās darbības jomas ir:
  • analizēt, pētīt un sekmēt dažādu kultūras, tiesisku un sabiedriski ekonomisko sistēmu mijiedarbību, kā arī kultūras mantojuma veicināšanas, attīstības un saglabāšanas politikas attīstības un pilnveides metodes,
  • mijiedarboties, iekļaut zinātniskās un profesionālās prasmes plašākā kultūras mantojuma aizsardzības un veicināšanas sfērā, kas nav viendabīgi sadalītas Eiro-Vidusjūras reģionā,
  • katrā vēstures un kultūras nozīmes darbu vadīšanas un veicināšanas atsevišķā posmā meklēt jaunu un progresīvu politiku,
  • nodrošināt tehnisko darbības atbalstu atbilstoši minētajiem mērķiem,
  • kolekcionēt, šķirot un izvēlēties kā paraugus īpaši svarīgas parādības kultūras mantojuma jomā un sniegt par tām ziņas informācijas tīklos /elektroniskajās sistēmās,
  • izmēģināt jaunas metodes ar mērķi sniegt zināšanas par kultūras mantojuma dokumentāciju, atjaunošanu, izmantošanu un veicināšanu.
Mājas lapa: www.agenziaeuromed.it
E-pasts:   [email protected],  [email protected]
Tālrunis:   0039 0832 301484
Fakss:      0039 0832 253904