Tu jau runā grieķiski
GR BG ES IT RO LV EN
  Ievads
  Projekta mērķis
  Partneri
  Aktivitātes
  Jaunumi
  Lejupielāde
  Diskusijas
  Noderīgas saites
  Kontakti


Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. (agreement number 2007-3634 / 001-001).


Partneri

Eiropas Izglītības un attīstības centrs (PLOVDIVA, BULGĀRIJA)
Eiropas Izglītības un attīstības centrs Plovdivā (Bulgārija) piedāvā grieķu valodas apguvi kā profesionālo izglītību ne tikai studentiem, bet arī jebkuram citam valodas apguves interesentam. Eiropas Izglītības un attīstības centram, piedaloties dažādos sabiedriskos projektos, ir pieredze grieķu valodas mācību materiālu izveidē.

E-pasts:   [email protected]
Tālrunis:   0035 932 267000
Fakss:      0035 932263103