Tu jau runā grieķiski
GR BG ES IT RO LV EN
  Ievads
  Projekta mērķis
  Partneri
  Aktivitātes
  Jaunumi
  Lejupielāde
  Diskusijas
  Noderīgas saites
  Kontakti


Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. (agreement number 2007-3634 / 001-001).


Kontakti

Grieku-Britu izglitibas un attistibas asociacija (GRIEKIJA)
Talrunis:  2108217710
Fakss: 2108215025
Majas lapa:  www.bhc.gr
E-pasts:    [email protected]
Adrese: 2, Rethimnou Str, Museum

Elea SIA (GRIEKIJA)
Talrunis:  2103802335
Fakss: 2103806770
Majas lapa: www.elea.gr
E-pasts:   [email protected], [email protected]
Adrese: 50-52 Valtetsiou Str, Exarchia

Eiropas Izglitibas un attistibas centrs (PLOVDIVA, BULGARIJA)
Talrunis:  0035 932 267000
Fakss: 0035 932 263103
E-pasts:    [email protected]
Adrese: Boulair 26, Plovdiv, Bulgaria

Alexander Ioan Cuza Universitate (IASI, RUMANIJA))
Talrunis:  +40 (232201000)
Fakss: +40 (232201201)
Majas lapa: www.uaic.ro
E-pasts:   [email protected]
Adrese: Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506. Iasi, Rumanija

Murkijas Universitates Filologijas fakultate, Klasiskas filologijas nodala (MURKIJA, SPANIJA)
Talrunis:  0034 968 367679
Fakss: 0034 968 363417
Majas lapa: www.um.es/dp-filologia-clasica
E-pasts:   [email protected]

Latvijas Grieku biedriba (LATVIJA)
Talrunis:  00371 67611225
Fakss: 00371 67611225
E-pasts:   [email protected]
Adrese: Slokas iela 37, Riga, LV-1048

Eiropas Vidusjuras kulturas mantojuma saglabasanas organizacija (ITALIJA)
Talrunis:  0039 0832 301484
Fakss: 0039 0832 253904
Majas lapa: www.agenziaeuromed.it
E-pasts:   [email protected], [email protected]
Adrese: Via Libertini, n.15, 73100 Lecce – Italy