Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά
GR BG ES IT RO LV EN
  Αρχική σελίδα
  Περιγραφή προγράμματος
  Εταίροι
  Δραστηριότητες
  Νέα
  Εκπαιδευτικό Υλικό
  Aλλα προγράμματα
  Εκπαιδευτικοί πόροι στο   διαδίκτυο
  Φόρουμ
  Χρήσιμοι σύνδεσμοι
  Επικοινωνία


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. (αριθμός σύμβασης 2007-3634 / 001-001).


'Aλλα Προγράμματα
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Το Σχολείο ιδρύθηκε το 1973 στην Αθήνα. Ξεκίνησε σαν μέρος των ΣΧΟΛΩΝ ΔΕΛΤΑ και σήμερα λειτουργεί υπό την εποπτεία του ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ. Το σχολείο έχει παραρτήματα στα Χανιά και την Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα και δέχεται μαθητές από πολλές χώρες όλου του κόσμου.
Εξ άλλου το σχολείο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία κέντρων ελληνικής γλώσσας που λειτουργούν στην Βουλγαρία (Σόφια, Πλόβντιβ).
Τα προγράμματα αυτά εκπονούνται από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ.
Το Γραφείο δραστηριοποιείται συστηματικά με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση.
Το Γραφείο έχει αναπτύξει μια μεγάλη σειρά διεθνών συνεργασιών μέσω της συμμετοχής του σε εκπαιδευτικά και άλλα προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση προγραμμάτων TEMPUS, LINGUA, FORCE, LEONARDO, SOCRATES, , και Lifelong Learning Programme.
Το δίκτυο των διεθνών συνεργασιών αποτελείται από εκπαιδευτικούς φορείς κυρίως από την Ισπανία, την Ιταλία, την Βουλγαρία, την Αυστρία, την Ρουμανία, την Λετονία, το Βέλγιο και την Πολωνία .
Για την υλοποίηση όλων αυτών των δραστηριοτήτων το ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ συνεργάζεται και με την αδερφή ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΥΡΑΝΕΚ).
Οι συνεργασίες αυτές έχουν δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/ δεύτερης γλώσσας καθώς και την διάδοσή της. Αυτά τα έργα εκτελούνται από το ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Ο δεύτερος τομέας δραστηριότητας αφορά την ανάπτυξη συστημάτων κατάρτισης σχετικά με τις βιολογικές καλλιέργειες και τον αγροτουρισμό. Αυτές οι δράσεις υλοποιούνται από την ΕΥΡΑΝΕΚ.

ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας γίνεται σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΛΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΕ η οποία έχει αναπτύξει το σχετικό εκπαιδευτικό λογισμικό, καθώς και με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Βασικό αποτέλεσμα αυτή της προσπάθειας αποτελεί η ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού, ως καινοτόμου και χρήσιμου εκπαιδευτικού εργαλείου.
Έχουν ήδη αναπτυχθεί τρεις εφαρμογές για την διδασκαλία των τριών βασικών επιπέδων της ελληνικής γλώσσας με βάση την επιπεδοποίηση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Αυτές βασίζονται στην ιδέα ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές διδάσκονται ελληνικά ταξιδεύοντας στην Ελλάδα ή σε περιοχές όπου ζουν Έλληνες (Ταξίδι στην Ελλάδα Ι, Ταξίδι στην Ελλάδα ΙΙ, Ταξίδι στην Ελλάδα ΙΙΙ). Από αυτές η πρώτη βρίσκεται σε φάση αναθεώρησης.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εταίροι

1

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι 
(υπό αναθεώρηση)
Πρόγραμμα DELTA-TELEMATICS

ΕΛΕΑ ΕΠΕ (Ελλάδα), ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ (Ελλάδα),  UNI - C (Δανία), CTAD (Ηνωμένο Βασίλεο), Aarhus County (Δανία), South Thames College, ΕΛΕΑ ΕΠΕ (Ελλάδα)

2

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΙ Πρόγραμμα ΠΑΒΕ της ΓΓΕΤ

ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ (Ελλάδα) και ΕΛΕΑ ΕΠΕ (Ελλάδα)

3

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΙΙ Πρόγραμμα SOCRATESLINGUA ΙΙ
http://www.elea.gr/traveltogreece.html

ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ (Ελλάδα), University of Murcia (Ισπανία), University of Messina (Ιταλία), ELBEA Ltd (Βουλγαρία), ΕΛΕΑ ΕΠΕ (Ελλάδα)


Έχουν επίσης σχεδιαστεί τρεις εφαρμογές για διδασκαλία της ελληνικής για επαγγελματική χρήση. Από αυτές έχουν ήδη αναπτυχθεί τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
Τέλος, έχει ξεκινήσει η επανασχεδίαση της από παλιά έτοιμης σε χαρτί εφαρμογής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εταίροι

1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
Πρόγραμμα LEONARDO da VinciLanguage Competences http://www.elea.gr/businessgreek.html

Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική και Αναπτυξιακή Εταιρεία (Ελλάδα),  University «Alexander Ioan Cuza, Iasi» (Ρουμανία), University of Murcia (Ισπανία), ELBEA Ltd (Βουλγαρία), ECED Ltd (Βουλγαρία), ΕΛΕΑ ΕΠΕ (Ελλάδα)

2

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πρόγραμμα LEONARDO da VinciLanguage Competences http://www.elea.gr/scientificgreek.html

ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ (Ελλάδα), University of Murcia (Ισπανία), University of Lecce (Ιταλία), ELBEA Ltd (Βουλγαρία), ΕΛΕΑ ΕΠΕ (Ελλάδα)

3

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
(υπό αναθεώρηση)
Πρόγραμμα SOCRATESLINGUA ΙΙ

Σχολείο Ελληνικών «Μέγας Αλέξανδρος»/ Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο (Ελλάδα), ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΛΦΑ ΕΠΕ (Ελλάδα), Lyceum of Tourist Studies (Γαλλία), University of Michel de Montagne Bordeaux 3 (Γαλλία)


Έχουν τέλος σχεδιαστεί τρεις ακόμη εφαρμογές συμπληρωματικού υλικού για την διδασκαλία της ελληνικής. Η πρώτη ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2008 και έχει τίτλο ΤΡΑΓΟΥΔΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Η δεύτερη τελειώνει τον Δεκέμβριο του 2008 και έχει τίτλο ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ενώ η τρίτη με τίτλο ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΗΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ βρίσκεται στο στάδιο της αρχικής εκτέλεσης.
Παράλληλα συμμετέχουμε ως εταίρος στο πρόγραμμα Οδυσσέας που στοχεύει στην διάδοση της ελληνικής γλώσσας και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τριών προηγούμενων προγραμμάτων που έχουμε ολοκληρώσει (Ταξίδι στην Ελλάδα ΙΙΙ, Επιχειρηματικά Ελληνικά και Επιστημονικά Ελληνικά).

Γ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Εταίροι

1

ΤΡΑΓΟΥΔΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πρόγραμμα SOCRATESLINGUA ΙΙ http://www.elea.gr/tragoudwellinika/gr_index.html

Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική και Αναπτυξιακή Εταιρεία (Ελλάδα),  ECED Ltd (Βουλγαρία), Hellenic Union of Rumania (Ρουμανία), University of Messina (Ιταλία),  ΕΛΕΑ ΕΠΕ (Ελλάδα), INSTITUTO COMPRENSIVO VIA VITT. VENETO (Ιταλία)

2

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πρόγραμμα SOCRATESLINGUA ΙΙ http://www.elea.gr/diadromes/gr_index.html

ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ (Ελλάδα), Catholic University Leuven (Βέλγιο), INSTITUTO DE E. SECUNDARIA «CARLOS III» (Ισπανία), Elternverein Gymnasium Hartberg (Αυστρία), National Highschool for Ancient LanguagesSt. Constantine Cyril the Philosopher” (Βουλγαρία), Liceo Classico StataleG. Mazzini” (Ιταλία), ΕΛΕΑ ΕΠΕ (Ελλάδα)

3

ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΗΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

LLP – LANGUAGES http://www.elea.gr/usga.php

ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ (Ελλάδα), ΕΛΕΑ ΕΠΕ (Ελλάδα), ECED Ltd (Βουλγαρία), UNIVERSITATEAALEXANDER IOAN CUZA” (Ρουμανία), University of Murcia (Ισπανία), HELLENIC COMMUNITY OF LATVIA (Λετονία),  AGENZIA PER IL PATRIMONIO CULTURALE EUROMEDITERRANEO (Ιταλία)

4

ODYSSEUS PROJECT FOR THE DISSEMINATION OF MODERN GREEK LEARNING AND TEACHING

LLP – LANGUAGES
www.um.es/odysseus

University of Murcia – συντονιστής (Ισπανία), ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ (Ελλάδα), ΕΛΕΑ ΕΠΕ (Ελλάδα), ECED Ltd (Βουλγαρία), AGENZIA PER IL PATRIMONIO CULTURALE EUROMEDITERRANEO (Ιταλία)


Εξ άλλου έχουμε συμμετάσχει ως εταίροι και σε δυο ακόμη σημαντικά προγράμματα για την ελληνική γλώσσα.
Το πρώτο πρόγραμμα με τίτλο «BRET: Bulgaria, Romania, Ellas, Turkey – Language Bridges Encouraging Tolerance», είχε ως βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά την γλωσσική και πολιτιστική ποικιλομορφία στην διευρυνόμενη Ευρώπη.
Το δεύτερο πρόγραμμα με τίτλο «Learn Foreign Languages Anytime Anywhere by Linguanet» είχε ως βασικό στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για κινητή γλωσσική εκμάθηση στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας.

Τίτλος

Εταίροι

1

BRET: Bulgaria, Romania, Ellas, TurkeyLanguage Bridges Encouraging Tolerance

«BRET - γλωσσικές γέφυρες που ενθαρρύνουν την ανεκτικότητα»

Πρόγραμμα SOCRATESLINGUA Ι

http://www.cei-bg.org/bret/ 

Κέντρο Εκπαιδευτικών Πρωτοβουλιών (Βουλγαρία), Ίδρυμα Διαπολιτισμικής Συνεργασίας (Βουλγαρία), Εθνικό Ραδιόφωνο Βουλγαρίας, Ράδιο Βουλγαρία (Βουλγαρία), Ραδιοφωνικός Σταθμός «ORANGE 94.0» (Αυστρία), Κέντρο Εκπαίδευσης 2000+ (Ρουμανία), Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών «English First» (Τουρκία), Σχολείο Ξένων Γλωσσών «Διεθνές Σπίτι» (Ηνωμένο Βασίλειο), Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική και Αναπτυξιακή Εταιρεία (Ελλάδα), Εκπαιδευτική Συνεργασία Γυναικών Μήλου για τον Τουρισμό (Ελλάδα)

2

«Learn Foreign Languages Anytime Anywhere by Linguanet»

Πρόγραμμα Leonardo da Vinci – Language Competences

http://linguanet.ecs.ru.acad.bg

University of Rousse (Βουλγαρία), Association of University Foreign Language Teachers (Βουλγαρία), Global Solutions Ltd. (Βουλγαρία), International College Albena (Βουλγαρία), COMHARD C.K.B. GmbH (Γερμανία), British Hellenic Educational Development Association (Ελλάδα), LID Editorial Empresarial, S.L. (Ισπανία), Sociedade Portuguesa de Inovação (Πορτογαλία)ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
 1. Συμμετοχή στην ημερίδα με θέμα Seminario sobre Lengua y Literatura Neohelenicas GIORGOS CEOTOKAS Y SU EPOCA 1905 – 1966 που πραγματοποιήθηκε στην Murcia την περίοδο 03-04 Μαΐου 2007. Η ημερίδα οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο της Μούρθια σε συνεργασία με την Sociedad Hispanica de Estudios Neogriegos και το Centro de Estudios Bizantinos Neogriegos y Chipriotas. Στην ημερίδα αυτή παρουσιάστηκε τρο εκπαιδευτικό υλικό που έχουμε αναπτύξει για την διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας.
 2. Το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο συμμετείχε στο Β΄ Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Βαλκανίων με θέμα «Η Νεοελληνική Γλώσσα στα Βαλκάνια τον 21ο αιώνα – Έρευνα, Προβλήματα Διδασκαλίας και προοπτικές» που πραγματοποιήθηκε στην Σόφια 21-22 Σεπτεμβρίου και συνδιοργανώθηκε από τα ακόλουθα ιδρύματα:
  1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΚΛΗΜΗΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΑΣ»
  2. ΝΕΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
  3. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ «ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ»
  Στο συνέδριο αυτό παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Επιστημονικά Ελληνικά» και η ανακοίνωση είχε τίτλο «Ελληνικά για Επαγγελματική Χρήση - Επιστημονικά Ελληνικά»
 3. Ανακοίνωση στο 8ο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Πατρών - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτική Εκπαίδευσης, Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης με θέμα «Μετανάστευση, Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», Πάτρα, 06 - 08 Ιουλίου 2007
  Στο συνέδριο αυτό το θέμα της ανακοίνωσης του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου ήταν «Ελληνικά για Επαγγελματική Χρήση - Επιχειρηματικά Ελληνικά»
 4. Διεξαγωγή ημερίδας με θέμα «Τραγουδώ Ελληνικά – συμπληρωματικό υλικό για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας», την 29/03/2008.
 5. Συμμετοχή στο 11ο Διεθνές Συνέδριο «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Μετανάστευση και τα Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα» που διοργανώνεται από το:
  Πανεπιστήμιο Πατρών
  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
  Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
  Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε την περίοδο 11 – 13 Ιουλίου 2008 και είχαμε διπλή συμμετοχή, με τους εξής τίτλους:
  • «Τραγουδώ Ελληνικά» ένα νέο εκπαιδευτικό συμπληρωματικό υλικό για την διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας
  • «Διαδρομές από τα αρχαία στα νέα ελληνικά» ένα εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση των νέων ελληνικών ως ξένη γλώσσα από γνώστες αρχαίων ελληνικών
 6. Συμμετοχή στο 7ο Συνέδριο του Οργανισμού για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας (18-20 Σεπτεμβρίου 2008) με ανακοινώσεις :
  • Κοτσώνη Παρασκευή «Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στην Ευρώπη και αλλού – Ενδιαφέρον των μαθητών για Νέα Ελληνικά – Σχετικό διδακτικό υλικό».
  • Αρβανίτη Ανθούλα «Ο ρόλος του τραγουδιού στην διδακτική πράξη».