Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά
GR BG ES IT RO LV EN
  Αρχική σελίδα
  Περιγραφή προγράμματος
  Εταίροι
  Δραστηριότητες
  Νέα
  Εκπαιδευτικό Υλικό
  Aλλα προγράμματα
  Εκπαιδευτικοί πόροι στο   διαδίκτυο
  Φόρουμ
  Χρήσιμοι σύνδεσμοι
  Επικοινωνία


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. (αριθμός σύμβασης 2007-3634 / 001-001).


Στόχοι

Στόχος μας είναι, μέσω της μεθόδου και του υλικού, να προωθήσουμε την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, και ταυτόχρονα να αναδείξουμε τα κοινά σημεία των ευρωπαϊκών γλωσσών. Πιστεύουμε ότι η μέθοδος και το υλικό μας είναι κατάλληλα για την πραγματοποίηση των στόχων μας, καθώς:
Η ανάδειξη της ύπαρξης τόσων λέξεων ελληνικής προέλευσης στις γλώσσες των ομάδων στόχων θα τους βοηθήσει να νιώσουν εξοικείωση με τη γλώσσα αυτή και να ξεπεράσουν τυχόν προκαταλήψεις τους για την δυσκολία της γλώσσας.
Η ανάδειξη της ύπαρξης τόσων κοινών λέξεων μεταξύ των ευρωπαϊκών γλωσσών θα εξοικειώσει τις ομάδες στόχους με τις «ξένες» γλώσσες, καθώς θα τους βοηθήσει να επικεντρώσουν στα κοινά τους σημεία και όχι στις διαφορές τους.
Η προσφορά του εκπαιδευτικού υλικού τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, το κάνει κατάλληλο και για διδασκαλία σε τάξη και για αυτοδιδασκαλία, έτσι ώστε να είναι ελκυστικό για άτομα κάθε ηλικίας και για εργαζόμενους, αλλά και για άτομα με ειδικές ανάγκες (ιδίως άτομα με δυσκολία κίνησης).

Ομάδα στόχος

Γενικότερα, μπορούμε να πούμε ότι πιθανοί χρήστες των προϊόντων της πρότασής μας είναι όσοι επιθυμούν να μάθουν Νέα Ελληνικά και γνωρίζουν καλά –είτε ως μητρική, είτε ως δεύτερη- μία από τις παρακάτω γλώσσες: ES, IT, BG, RO, LV, EN. Στόχος μας λοιπόν είναι να προσεγγίσουμε ιδρύματα που διδάσκουν Νέα Ελληνικά, ιδίως στις χώρες των εταίρων, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, είτε μεμονωμένους σπουδαστές που επιθυμούν να μάθουν την γλώσσα μόνοι τους.