Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά
GR BG ES IT RO LV EN
  Αρχική σελίδα
  Περιγραφή προγράμματος
  Εταίροι
  Δραστηριότητες
  Νέα
  Εκπαιδευτικό Υλικό
  Aλλα προγράμματα
  Εκπαιδευτικοί πόροι στο   διαδίκτυο
  Φόρουμ
  Χρήσιμοι σύνδεσμοι
  Επικοινωνία


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. (αριθμός σύμβασης 2007-3634 / 001-001).


Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά».
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση και Κατάρτιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκρίθηκε η πρόταση του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου «Γνωρίζεις ήδη ελληνικά» για την διδασκαλία και διάδοση της ελληνικής γλώσσας. Εταίροι μας στην προσπάθεια αυτή είναι Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί από την Βουλγαρία (ΕΚΕΑ), την Ισπανία (Πανεπιστήμιο της Μούρθια), την Ιταλία (Euromediterranean Cultural Heritage Agency - Οργανισμός για την διαφύλαξη της Μεσογειακής κληρονομιάς), την Λετονία (Ελληνική Κοινότητα Λετονίας) και την Ρουμανία (Πανεπιστήμιο Ιασίου «Alexander Ioan Cusa»).
Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος θα δημιουργηθεί σε έντυπη μορφή, σε μορφή εκπαιδευτικού λογισμικού (multimedia cd, κατάλληλο και για αυτοδιδασκαλία) και θα διατίθεται και στο Διαδίκτυο. Θα συνοδεύεται, επίσης, από το λεξικό των «κοινών» λέξεων.
Βασικό άξονα του έργου αποτελεί η ιδέα ότι σε πολλές γλώσσες υπάρχουν πολλές ελληνικές λέξεις, κάτι που μπορεί να λειτουργήσει ως αφετηρία αλλά και ως κίνητρο για την εκμάθηση της ελληνικής. Μέσω των επιστημών, της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, αλλά και μέσω του Ευαγγελίου διαδόθηκαν οι ελληνικές λέξεις σε διάφορες γλώσσες. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι το λεξικό της Οξφόρδης περιλαμβάνει 10.500 ελληνικές λέξεις, ενώ το σύνολο των ελληνικών λέξεων στην αγγλική είναι 136.000. Παρόλα αυτά, η ελληνική εξακολουθεί να θεωρείται από τους Ευρωπαίους δυσνόητη και δύσκολη στην εκμάθησή της. Για τον λόγο αυτό, κατά την διδασκαλία της πολλές φορές γινόταν και γίνεται αναφορά σε κάποιες «κοινές» λέξεις, προκειμένου να δημιουργηθεί μια πρώτη εξοικείωση των μαθητών με την ελληνική γλώσσα. Ποτέ, όμως, έως τώρα η αναφορά αυτή δεν έχει συστηματοποιηθεί. Σε αυτή την συστηματοποίηση θα προχωρήσουμε, καθώς θεωρούμε ότι αποτελεί σημαντικό πεδίο έρευνας, μελέτης και κατά συνέπεια διδασκαλίας.
Το πρόγραμμα «Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά» αποτελεί το πιο πρόσφατο από μια σειρά εκπαιδευτικών εφαρμογών για την διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας που έχουν εκπονηθεί από το Σχολείο ελληνικών Μέγας Αλέξανδρος μέσω της συνεργασίας με διάφορους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το Εκπαιδευτικό Υλικό.