Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά
GR BG ES IT RO LV EN
  Αρχική σελίδα
  Περιγραφή προγράμματος
  Εταίροι
  Δραστηριότητες
  Νέα
  Εκπαιδευτικό Υλικό
  Aλλα προγράμματα
  Εκπαιδευτικοί πόροι στο   διαδίκτυο
  Φόρουμ
  Χρήσιμοι σύνδεσμοι
  Επικοινωνία


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. (αριθμός σύμβασης 2007-3634 / 001-001).


Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Προγράμματα ένταξης Μουσουλμανοπαίδων, Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών, και στήριξης Παρευξείνιων Πανεπιστημίων
«Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)»
http://web.auth.gr/eppas
Πρόγραμμα εκπαίδευσης ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ 1997 – 2008
http://www.museduc.gr/index.php
Εκπαίδευση ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ 2000 – 2004
http://www.kleidiakaiantikleidia.net
Πρόγραμμα παιδεία Ομογενών
http://www.uoc.gr/diaspora
Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων στην Ελλάδα
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/
Greek/Ekpaidefsi_Tsigganopaidon/
EkpaidefsiTsigganopaidon.htm

ΚΕ.Π.Υ.Σ.Ε ( Κέντρο Παιδαγωγικής Υποστήριξης Σχολικής Ένταξης του Δικτύου Συνεργατών Νομού Θεσσαλονίκης )
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/
Greek/Ekpaidefsi_Tsigganopaidon/
ProgrammataEkpshsTsigganopaidon/
kepyse/webpage/index.htm

Ο δικτυακός τόπος του ολοκληρωμένου προγράμματος κοινωνικής και οικονομικής Ένταξης Τσιγγάνων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
http://www.creator.gr/saourou/
Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο του πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1997-2004
http://195.130.114.39/ROMA/index.php
Πρόγραμμα "ΙΑΣΩΝ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
http://www.auth.gr/inter/iason/
Πρόγραμμα “Ένταξη Παλιννοστούντων & Αλλοδαπών Στο Σχολείο για την Α’ Βάθμια Εκπαίδευση”
http://www.keda.gr/