Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά
GR BG ES IT RO LV EN
  Αρχική σελίδα
  Περιγραφή προγράμματος
  Εταίροι
  Δραστηριότητες
  Νέα
  Εκπαιδευτικό Υλικό
  Aλλα προγράμματα
  Εκπαιδευτικοί πόροι στο   διαδίκτυο
  Φόρουμ
  Χρήσιμοι σύνδεσμοι
  Επικοινωνία


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. (αριθμός σύμβασης 2007-3634 / 001-001).


Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Λεξικά
Λεξικό της Κοινής Ελληνικής / Μ. Τριανταφυλλίδης
http://ins.web.auth.gr/EISAGOGI.htm
Αντίστροφο Λεξικό Αναστασιάδη – Συμεωνίδη
http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/
dictOnLine/DictOnLineRev.htm

Ελληνικό – Αγγλικό Λεξικό / Γεωργικά http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/
tools/lexica/georgakas/index.html

Λεξικό Συνωνύμων Χρηστικών Λέξεων
http://copernikos.tripod.com/
synonyma.htm

Λεξικό Αντιθέτων (Χρηστικών) Λέξεων
http://copernikos.tripod.com/antitheton.htm
Λεξικό Χρηστικών Ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
http://copernikos.tripod.com/lexiko.htm
ΕΡΤ (Ερμηνευτικό)
http://exams.ert.gr/lexico.asp
Λεξικό Φιλοσοφικών Όρων
http://www.alfavita.gr/lexikofilosof.htm
Λεξικό Αρχαιολογίας
http://media.yen.gr/atlas/glossari.asp
Λαογραφικό Λεξικό Αντικειμένων
http://users.hol.gr/%7Esbazanis/ANTIKEIM/antik_empty.html
Επίτομο Λεξικό της Ελληνικής Ιστορίας
http://www.phys.uoa.gr/%7Enektar/history/historia_abstract.htm
Αλφαβητικό Ευρετήριο Ονομάτων και Πληροφοριών
http://www.alexanderofmacedon.info/
greek/GLOSSARY1gr.htm#A

Ερμηνευτικό Λεξικό
http://el.thefreedictionary.com
Κοινωνιολογικό Λεξικό Βασικών Όρων
http://www.alfavita.gr/lexikokoinoniol.htm
Λεξικό Τεχνικών Όρων
http://www.allaboutadex.gr/glossary.asp
Λεξικό μιας Νέας Εποχής
http://www.medium.gr
Λεξικό Όρων
http://www.eionet.europa.eu/gemet