Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά
GR BG ES IT RO LV EN
  Αρχική σελίδα
  Περιγραφή προγράμματος
  Εταίροι
  Δραστηριότητες
  Νέα
  Εκπαιδευτικό Υλικό
  Aλλα προγράμματα
  Εκπαιδευτικοί πόροι στο   διαδίκτυο
  Φόρουμ
  Χρήσιμοι σύνδεσμοι
  Επικοινωνία


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. (αριθμός σύμβασης 2007-3634 / 001-001).


Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα / Σχολεία Ελληνικών για ξένους
Εθνικό Και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
http://www.nglt.uoa.gr/
Σχολείο νέας ελληνικής γλώσσας – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
http://web.auth.gr/smg/
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού
http://helas.uoi.gr/
Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιου Πατρών
http://www.kedek.gr
Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας/ ΚΕΔΕΚ
http://www.inpatra.gr/kedek/
program4.php

Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
http://www.dflti.ionio.gr/start_old.htm
Πανεπιστήμιο Κρήτης/ Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.
http://www.ediamme.edc.uoc.gr

ΘΥΕΣΠΑ – Θερινές Υποτροφίες Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστήμιου Αθηνών
http://thyespa.uoa.gr/