Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά
GR BG ES IT RO LV EN
  Αρχική σελίδα
  Περιγραφή προγράμματος
  Εταίροι
  Δραστηριότητες
  Νέα
  Εκπαιδευτικό Υλικό
  Aλλα προγράμματα
  Εκπαιδευτικοί πόροι στο   διαδίκτυο
  Φόρουμ
  Χρήσιμοι σύνδεσμοι
  Επικοινωνία


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. (αριθμός σύμβασης 2007-3634 / 001-001).


Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ιστοσελίδες για μετανάστες
Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης
http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
http://www.gcr.gr/
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
http://www.nchr.gr/category.php?category_id=2
Ο Συνήγορος του Πολίτη: Συνήγορος του μετανάστη, του πρόσφυγα και του ομογενούς
http://www.synigoros.gr/allodapoi/
Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών
http://www.migrant.gr