Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά
GR BG ES IT RO LV EN
  Αρχική σελίδα
  Περιγραφή προγράμματος
  Εταίροι
  Δραστηριότητες
  Νέα
  Εκπαιδευτικό Υλικό
  Aλλα προγράμματα
  Εκπαιδευτικοί πόροι στο   διαδίκτυο
  Φόρουμ
  Χρήσιμοι σύνδεσμοι
  Επικοινωνία


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. (αριθμός σύμβασης 2007-3634 / 001-001).


Το εκπαιδευτικό υλικό

#Εισαγωγή
#Δομή ενότητας
#Θεματικές κατηγορίες Λεξιλογίου
#Επικοινωνιακές καταστάσεις
#Γραμματική
#Ολοκληρωμένη εικόνα του υλικού
#Εκπαιδευτικές ενότητες

Εισαγωγή

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό «Γνωρίζεις Ήδη Ελληνικά» απευθύνεται σε όσους έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την ελληνική γλώσσα και με τις ιδιαιτερότητες που αυτή παρουσιάζει ως προς το διαφορετικό αλφάβητο και την πολύπλοκη μορφοσυντακτική της δομή.
Βασικοί και συνάμα άμεσοι στόχοι είναι:
  α) να αλλάξει σταδιακά η αρχική στερεοτυπική αντίληψη ότι η νέα ελληνική- μια γλώσσα με πλουσιότατο ιστορικό παρελθόν-είναι απρόσιτη, δυσνόητη και για αυτό το λόγο αναπόφευκτα «προορισμένη» ως γλώσσα να ομιλείται σε περιορισμένο, γεωγραφικά, χώρο
  β) να αποκτήσει εξοικείωση ο μαθητής με τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα της γλώσσας που για πρώτη φορά διδάσκεται και
  γ) να γίνει με το συγκεκριμένο εγχειρίδιο μια προσπάθεια προώθησης της πολυγλωσσίας μέσα από την σύνδεση ευρωπαϊκών γλωσσών.
Προκειμένου να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι χρησιμοποιείται η πλέον κατάλληλη για την εκμάθηση ξένων γλωσσών μέθοδος, η λειτουργική- επικοινωνιακή, χωρίς ωστόσο να παραμερίζεται και η μορφοσυντακτική δομή της γλώσσας. Μέσα σε κάθε κεφάλαιο υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός λέξεων από τις θεματικές κατηγορίες μέσα σε αυθεντικό –κατά το δυνατόν- γλωσσικό περιβάλλον, έτσι ώστε ο μαθητής να αντιληφθεί ότι πολλές λέξεις στα ελληνικά του είναι ήδη οικείες από την δική του γλώσσα και βέβαια ότι είναι σημαντικές οι ομοιότητες ανάμεσα στις ευρωπαϊκές γλώσσες σε επίπεδο λεξιλογικό- σημασιολογικό.
Ως προς τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα, σε 24 συνολικά Ενότητες, υπάρχει ένας αυξανόμενος βαθμός δυσκολίας ο οποίος α) καλύπτει όλο το curriculum για το επίπεδο των αρχαρίων και β) συνδέεται άμεσα τόσο με τα ίδια τα κείμενα , όσο και με τις λέξεις που χρησιμοποιούνται σε κάθε κείμενο. Για επιπλέον εξάσκηση και εμβάθυνση σε επικοινωνιακές καταστάσεις, υπάρχει ένας επαρκής αριθμός ασκήσεων που συνδέονται με δεξιότητες κατανόησης, παραγωγής και τελειοποίησης τόσο του προφορικού, όσο και του γραπτού λόγου. Κάθε κεφάλαιο επίσης έχει και ακουστικές ασκήσεις που αφορούν στην επιλογή Σωστού – Λάθους, στη συμπλήρωση κενών, στην αντιστοίχηση, με βάση τα κείμενα που έχουν προηγηθεί ή νέα κείμενα. Μετά από κάθε τέσσερα κεφάλαια ακολουθεί κι επαναληπτική ενότητα έτσι ώστε ο μαθητής μέσω της διδασκαλίας ή της αυτοδιδασκαλίας να μπορεί να έχει πλήρη εποπτεία των γνώσεων του.
Βασικό μέλημα για το συγκεκριμένο εγχειρίδιο είναι πάντοτε η μαθητοκεντρική προσέγγιση της γλώσσας. Με αυτό το σκεπτικό, σκοπός είναι να γίνεται ο χρήστης της γλώσσας σταδιακά πιο ανεξάρτητος κι επαρκής στη χρήση όχι μόνο της γραμματικής και του συντακτικού αλλά και του λεξιλογίου. Ωστόσο πέρα από τις ασκήσεις γραπτού ή προφορικού λόγου οι οποίες δεν αποτελούν το μόνο μέσο προσέγγισης μιας γλώσσας, υπάρχουν και παιχνίδια σε κάθε ενότητα, γιατί και αυτά βοηθούν στην εμπέδωση της γλώσσας. Πάνω στην ίδια λογική έχει δημιουργηθεί και το αντίστοιχο CD που συνοδεύει το έντυπο υλικό.
Σε σχέση με τους διαλόγους και τα κείμενα απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία αυθεντικών επικοινωνιακών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα ως προς τους διαλόγους γίνεται προσπάθεια να είναι όσο πιο κοντά στον τρόπο που επικοινωνούν οι φυσικοί ομιλητές. Παράλληλα χρησιμοποιούνται και κείμενα με αυθεντικές πηγές τα οποία αναφέρονται στην ιστορία και στον πολιτισμό της Ελλάδας αλλά και στη νοοτροπία των ανθρώπων.
Στο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπάρχει η ευελιξία να χρησιμοποιηθεί τόσο μέσα σε τάξη όσο και από αυτοδίδακτους μαθητές παράλληλα βέβαια πάντα και με την χρήση του ηλεκτρονικού υλικού έτσι ώστε να είναι προσιτό σε άτομα κάθε ηλικίας και για εργαζομένους αλλά και για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Δομή ενότητας

Η κάθε ενότητα αποτελείται από:
 • 3 κείμενα
 • 6 πίνακες λεξιλογίου (3 με κοινές λέξεις και 3 με βασικό λεξιλόγιο του α΄επιπέδου)
 • 15 κατά μέσο όρο ασκήσεις (λεξιλογίου, κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου)
 • θεωρία γραμματικής και 5 κατά μέσο όρο ασκήσεις
 • παιχνίδια λέξεων (κρεμάλα, σταυρόλεξο, εικόνα και λέξη) - ευχάριστη μάθηση
 • πίνακας με ακόμη περισσότερο λεξιλόγιο, μέσα από σύνθετες ή παράγωγες λέξεις)
 • παραγωγή γραπτού λόγου
 • παραγωγή προφορικού λόγου
 • πίνακας λέξεων ενότητας

Θεματικές κατηγορίες Λεξιλογίου

Οι ενότητες 1-4:
 • ονόματα (που παράλληλα είχαν και άλλη σημασία και μας έδιναν τη δυνατότητα να «παίξουμε» με τις σημασίες - για παράδειγμα: Φωτεινή > φως, Σοφία > σοφία, Ειρήνη > ειρήνη κοκ.)
 • εκπαίδευση
Οι ενότητες 6-9:
 • θετικές επιστήμες: φυσική – χημεία – μαθηματικά – ιατρική
 • θεωρητικές επιστήμες: φιλοσοφία – φιλολογία - πολιτική – ιστορία - ανθρωπολογία
Οι ενότητες 11-14:
 • τεχνολογία
 • αθλητισμός
Οι ενότητες 16-19:
 • πολιτισμός: θέατρο – μουσική – λογοτεχνία
 • θρησκεία
Οι ενότητες 21-23:
 • μυθολογία – αρχαιολογία
 • φύση – περιβάλλον – βιολογία – αστρολογία

Επικοινωνιακές καταστάσεις

Δίνονται κατευθύνσεις, το απαραίτητο λεξιλόγιο και οι δομές που απαιτούνται για την ανεξαρτησία, αυτονομία του μελλοντικού χρήστη της Ελληνικής. Τρόποι να ανταποκρίνεται σε καθημερινές ανάγκες και κοινωνικές καταστάσεις (χαιρετισμοί, συνήθειες, χειραψίες), να μπορεί χωρίς δυσκολία να δίνει πληροφορίες, να χρησιμοποιεί γλωσσικές δεξιότητες και να τα «καταφέρνει» σε περιβάλλοντα, όπως συστάσεις και πληροφορίες για την ιδιωτική του ζωή, αγορά προϊόντων, μετακίνηση, οδηγίες στο δρόμο, ψυχαγωγία κλπ. Να μπορεί, με άλλα λόγια, να «ενσωματωθεί» στην κουλτούρα των φυσικών ομιλητών της γλώσσας-στόχου.

Γραμματική

Δίνεται θεωρία της Γραμματικής του α΄επιπέδου και ασκήσεις για πρακτική εξάσκηση και εμπέδωση των αντίστοιχων φαινομένων. Στις επαναληπτικές ενότητες δίνονται επιπλέον ασκήσεις για επανάληψη της γραμματικής των ενοτήτων που προηγούνται.

Ολοκληρωμένη εικόνα του υλικού μας, με τίτλο ενότητας, επικοινωνιακή κατάσταση και γραμματική:

ενότητα

επικοινωνιακή κατάσταση

γραμματική

 

1. Καλημέρα!

 

χαιρετισμοί, κοινωνικές επαφές

 

 

ουσιαστικά (ονομαστική - ενικός αριθμός)

οριστικό άρθρο (ονομαστική)

είμαι

 

 

2. Από πού είσαι;

 

κοινωνικές επαφές, ανταλλαγή πληροφοριών

 

 

ουσιαστικά (αιτιατική - ενικός αριθμός)

ενεστώτας α΄συζυγία (-ω)

 

 

3. Πώς σε λένε;

 

κοινωνικές επαφές, συστάσεις

 

 

προσωπικές αντωνυμίες (ονομαστική - αιτιατική)

αόριστο άρθρο (ονομαστική)

 

4. Από ’δω η οικογένειά μου!

 

κοινωνικές επαφές, λεξιλόγιο οικογένειας, παρουσίαση της προσωπικής του κατάστασης, της ιδιωτικής του ζωής

 

 

αόριστο άρθρο (αιτιατική)

κτητικές αντωνυμίες (μου, σου, του…)

 

5. Επαναληπτική

 

 

 

 

 

6. Μιλάς ελληνικά;

 

γλώσσες, εθνικότητες

 

ενεστώτας –άω

επιρρήματα (ποσοτικά)

 

 

7. Μου αρέσει…

 

 

έκφραση επιθυμίας

 

υποτακτική συνεχής ενεργητικής φωνής

 

8. Πόσο κάνει;

 

ικανοποίηση καθημερινών αναγκών

 

ουσιαστικά (σε ονομαστική-αιτιατική πληθυντικού αριθμού)

πόσος-η-ο

 

 

9. Τι ώρα είναι;

 

ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με το χρόνο

 

ενεστώτας –ώ

τρώω, πάω, λέω, ακούω, φταίω, κλαίω, καίω

ώρα

 

 

10. Επαναληπτική

 

 

 

 

 

11. Ρούχα και χρώματα

 

λεξιλόγιο σχετικό με είδη ρουχισμού-μόδα και χρώματα

 

επίθετα (ονομαστική-αιτιατική ενικού και πληθυντικού αριθμού)

δεικτικές αντωνυμίες

 

 

12. Ποιος είναι ο Αμπέρ;

 

λεξιλόγιο σχετικό με τεχνολογία,

ελεύθερος χρόνος

 

 

επίθετα - σύγκριση

μέλλοντας απλός ενεργητικής φωνής

 

 

13. Με ιπτάμενο δελφίνι…

 

μετακίνηση, μέσα μαζικής μεταφοράς

 

μέλλοντας απλός ενεργητικής φωνής (ανώμαλα)

κανένας-καμία-κανένα

κάποιος-κάποια-κάποιο

 

 

14. Σε κατάστημα με έπιπλα

 

ικανοποίηση καθημερινών αναγκών - εξοικείωση στη σχέση πελάτη - πωλητή, αγορά καταναλωτικών αγαθών

 

υποτακτική απλή ενεργητικής φωνής

τελικές προτάσεις

 

 

15. Επαναληπτική

 

 

 

 

16. Πού θα πάμε το Σαββατοκύριακο;

 

ταξίδια, διακοπές, μετακίνηση

 

ενεστώτας –ομαι

ρήματα σε –αμαι: κοιμάμαι, θυμάμαι, λυπάμαι, φοβάμαι

αναφορικές αντωνυμίες

 

 

17. Πώς περάσατε;

 

 

περιήγηση, αξιοθέατα πόλεων, καταγραφή εντυπώσεων, έκφραση προσωπικής γνώμης

 

 

αόριστος ενεργητικής φωνής

 

18. Στο πάρτι ή στο θέατρο;

 

ψυχαγωγία, ελεύθερος χρόνος, ανάλογο λεξιλόγιο

 

επιρρήματα από επίθετα (-α, -ως)

σύγκριση επιρρημάτων

γενική (ενικός αριθμός)

 

 

19. Πού θα πάτε τις γιορτές;

 

γιορτές, συνήθειες, έθιμα, πολιτιστική ταυτότητα

 

γενική (πληθυντικός αριθμός)

υποκοριστικά

χρονικές προτάσεις

 

 

20. Επαναληπτική

 

 

 

 

21. Ταξίδι στον …κάτω κόσμο!

 

οδηγίες στο δρόμο, πληροφορίες για τόπους, σχετικό λεξιλόγιο

 

προστακτική ενεργητικής φωνής

τοπικά επιρρήματα

προθέσεις

 

 

22. Σε κατάστημα καλλυντικών

 

διάλογος σχετικά με το περιβάλλον, οικολογία

 

ειδικές προτάσεις

υποθετικές προτάσεις

 

 

23. Στην αστυνομία…

 

απλές πληροφορίες σε δημόσιες υπηρεσίες

 

πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις

αιτιολογικές προτάσεις

 

 

24. Επαναληπτική

 

 

 


Εκπαιδευτικές ενότητες

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρώτη εκπαιδευτική ενότητα. Για να έχετε δωρεάν πρόσβαση και στις υπόλοιπες πρέπει να εγγραφείτε πρώτα στο forum της ιστοσελίδας.