Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά
GR BG ES IT RO LV EN
  Αρχική σελίδα
  Περιγραφή προγράμματος
  Εταίροι
  Δραστηριότητες
  Νέα
  Εκπαιδευτικό Υλικό
  Aλλα προγράμματα
  Εκπαιδευτικοί πόροι στο   διαδίκτυο
  Φόρουμ
  Χρήσιμοι σύνδεσμοι
  Επικοινωνία


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. (αριθμός σύμβασης 2007-3634 / 001-001).


Μαθήματα ελληνικών στην Ελλάδα
Αναφορά εκπαιδευτικού που συμμετείχε στις πιλοτικές δοκιμές του υλικού
(τρόπος διεξαγωγής των πιλοτικών, αριθμός ωρών διδασκαλίας, ερωτήσεις - διευκρινίσεις που ζητήθηκαν, σχόλια συμμετεχόντων)

Τόπος διεξαγωγής Αθήνα - Σχολείο ελληνικών «Μέγας Αλέξανδρος»

Ημερομηνία 06/08/2009, 16/09/2009, 21/10/2009, 04/02/2010

Όνομα Καθηγητή: Κοτσώνη Παρασκευή

Οι πιλοτικές δοκιμές έγιναν στην τάξη, στην ώρα του μαθήματος κατόπιν συνεννοήσεως με τους μαθητές.
Για κάθε πιλοτική δοκιμή (μια ενότητα του βιβλίου) χρειάστηκε μιάμιση διδακτική ώρα, άρα στο σύνολο 6 ώρες αφιερώθηκαν στις πιλοτικές δοκιμές.
Ερωτήσεις – διευκρινίσεις: το κυριότερο πρόβλημα των μαθητών ήταν το να καταλάβουν τις εκφωνήσεις των ασκήσεων και των γραμματικών φαινομένων. Χρειάστηκαν επίσης διευκρινίσεις στην θεωρία της γραμματικής, μιας και κάποιοι μαθητές δεν βρήκαν απολύτως ικανοποιητικό τον τρόπο έκθεσής της στο βιβλίο.
Σχόλια συμμετεχόντων: γενικότερα οι αντιδράσεις απέναντι στο εκπαιδευτικό υλικό ήταν ιδιαίτερα θετικές. Οι μαθητές βρήκαν ιδιαίτερα ενδιαφέρον το ότι τους παρουσιάστηκαν λέξεις που υπάρχουν και στις δικές τους γλώσσες, αν και εξέφρασαν προφορικά την αμφιβολία κατά πόσο αρκετές από αυτές θα τους ήταν χρήσιμες στην καθημερινότητά τους στην Ελλάδα (για παράδειγμα, υπήρξαν τέτοιες αντιδράσεις με τη λέξη «ζωολόγος» που διδάσκεται στην 4η ενότητα). Παρ’ όλα αυτά εκτίμησαν την γενικότερη φιλοσοφία του βιβλίου, κάτι που φαίνεται και από τις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο.

Αναφορά εκπαιδευτικού που συμμετείχε στις πιλοτικές δοκιμές του υλικού
(τρόπος διεξαγωγής των πιλοτικών, αριθμός ωρών διδασκαλίας, ερωτήσεις - διευκρινίσεις που ζητήθηκαν, σχόλια συμμετεχόντων)

Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα - Σχολείο ελληνικών «Μέγας Αλέξανδρος»

Ημερομηνία: Αύγουστος 2009, Ιανουάριος 2010

Όνομα Καθηγήτριας: Ανθούλα Αρβανίτη

Το εγχειρίδιο Γνωρίζεις ήδη ελληνικά βασίζεται στη ιδέα η διδασκαλία της ελληνικής να στηριχτεί σε λεξιλογικά στοιχεία τα οποία είναι κοινά σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών γλωσσών. Αυτή είναι η καινοτομία του σε σχέση με άλλα αναγνωστικά διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Πράγματι, υπάρχουν σε κάθε ενότητα ασκήσεις στοχευμένες πάνω σε αυτήν την λογική, όπως επίσης πίνακες στο τέλος της κάθε ενότητας με επιπλέον λεξιλόγιο που παρέχουν ετυμολογική ανάλυση. Η οπτική αυτή, καθώς είναι εφαρμοσμένη με εύστοχο τρόπο βοηθάει τους μαθητές α) να αναπτύξουν τους μηχανισμούς παραγωγής και σύνθεσης στην νέα ελληνική, β) να συνειδητοποιήσουν ότι γνωρίζουν ήδη στοιχεία του λεξιλογίου της ελληνικής μέσα από τις δικές τους γλώσσας και να αρχίζουν να τα αναγνωρίζουν και γ) να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους. Αυτό, όμως, δεν είναι το μόνο θετικό στοιχείο του βιβλίου.
Πέραν από την καινοτομία που μόλις αναφέραμε, το εγχειρίδιο καλύπτει τις επιταγές της επικοινωνιακής μεθόδου. Καλλιεργούνται και οι τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, καθώς επίσης, μελετάται ξεχωριστά το λεξιλόγιο και η γραμματική. Επίσης, κάθε ενότητα βασίζεται σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο το οποίο καλύπτεται μέσα από τους διαλόγους και τα κείμενα. Σε όλα όσα αναφέραμε παραπάνω παρουσιάζεται διαβάθμιση και ανακύκλωση από ενότητα σε ενότητα. Οι ασκήσεις που τα συνοδεύουν βοηθούν τον μαθητή να χτίσει τις γνώσεις του, να χρησιμοποιεί αυτά που έμαθε αλλά και αυτά που ήδη ξέρει αξιοποιώντας κεκτημένες γνώσεις.
Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο πιστεύω ότι απευθύνεται επιτυχώς στην ομάδα στόχο σύμφωνα με την οποία δημιουργήθηκε, δηλαδή τους ομιλητές κάποιας ευρωπαϊκής γλώσσας. Όμως, με εξαίρεση τις λεξιλογικές ασκήσεις που στοχεύουν ακριβώς σε αυτό το σημείο, το εγχειρίδιο μπορεί πλέον του ικανοποιητικού να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες ομάδες-στόχους. Παρουσιάζει αρτιότητα, οργάνωση και ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της επικοινωνιακής μεθόδου όπως αναφέραμε αναλυτικά παραπάνω.
Όσον αφορά την μορφή, υπάρχει αρκετός κενός χώρος στις σελίδες και χρησιμοποιούνται εικόνες με έντονα χρώματα τόσο για το λεξιλόγιο όσο και για την γραμματική και τις ασκήσεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι μειώνεται ορατά το συναισθηματικό φίλτρο δημιουργώντας ένα ευχάριστο περιβάλλον για να εργαστεί ο μαθητής.
Οι μαθητές στους οποίους έγιναν οι πιλοτικές δοκιμές ήταν εντελώς αρχάριοι, με εξαίρεση έναν ο οποίος ήταν Α2. Χρειάστηκαν περίπου 15 ώρες για να ολοκληρωθούν οι τέσσερις ενότητες. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά στο εγχειρίδιο. Έμειναν ικανοποιημένοι τόσο από τα κείμενα και την γραμματική όσο και από τις ασκήσεις, ενώ δεν έδειξαν να έρχονται σε απορία όταν τους ζητούνταν να παράγουν προφορικό ή γραπτό λόγο.
Όσον αφορά στις ασκήσεις με λεξιλόγιο που εμφανίζεται και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, υπήρξε δυσκολία με τον μαθητή που δεν μίλαγε ευρωπαϊκή γλώσσα (μίλαγε ιαπωνικά) ενώ ένας μαθητής θεώρησε ότι οι συγκεκριμένες λέξεις ήταν πολύ δύσκολες για το συγκεκριμένο επίπεδο ή πολύ σπάνιες. Οι άλλοι δύο μαθητές δεν είχαν πρόβλημα με τις ασκήσεις. Οπότε, μπορούμε να εξάγουμε τα εξής συμπεράσματα χωρίς όμως να μπορούμε να γενικεύσουμε: α) Οι συγκεκριμένες ασκήσεις δεν απευθύνονται σε ομιλητές ευρωπαϊκών γλωσσών. β) Εξατομικευμένα, ο δάσκαλος πρέπει να αποφασίσει αν οι εν λόγω ασκήσεις είναι κατάλληλες για τους μαθητές που έχει στην τάξη του κάθε φορά. Παρ’ όλα αυτά, ως διδάσκουσα θεωρώ ότι είναι καλό οι ασκήσεις να υπάρχουν ώστε ο δάσκαλος να έχει την δυνατότητα να τις χρησιμοποιήσει προσαρμόζοντας το μάθημα στις ανάγκες των μαθητών του.
Από την εικόνα που είχα προσωπικά μέσα στην τάξη σχετικά με τον τρόπο που λειτούργησε το εγχειρίδιο αλλά και από τα ερωτηματολόγια όπως τα συμπλήρωσαν οι μαθητές μου, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό εγχειρίδιο τόσο για τον διδάσκοντα όσο και για τον μαθητή. Παρέχει υλικό που καλύπτει όλες τις βασικές ανάγκες των μαθητών, μειώνοντας την ανάγκη για επιπλέον υλικό, ενώ ταυτόχρονα ο τρόπος που είναι δομημένο βοηθάει τον μαθητή να μελετάει την γλώσσα με ευχάριστο τρόπο.

Αναφορά εκπαιδευτικού που συμμετείχε στις πιλοτικές δοκιμές του υλικού
(τρόπος διεξαγωγής των πιλοτικών, αριθμός ωρών διδασκαλίας, ερωτήσεις - διευκρινίσεις που ζητήθηκαν, σχόλια συμμετεχόντων)

Τόπος διεξαγωγής: Σχολείο Ελληνικών «Μέγας Αλέξανδρος»

Ημερομηνία 11-08-09 / 27-04-10

Όνομα Καθηγητή: Μαρία Μοσχόβου

Οι πιλοτικές διδασκαλίες στο παρόν εκπαιδευτικό υλικό ξεκίνησαν από τις 11 Αυγούστου 2009 μέχρι σήμερα 27 Απριλίου 2010. Το σύνολο των συμμετεχόντων ήταν 14 άτομα ,επιπέδων Α1, Α2, Β1 Β2. Η διάρκεια του κάθε πιλοτικού μαθήματος κυμαινόταν από 3-5 διδακτικές ώρες, ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Έγιναν πολλές επεξηγήσεις εκ των προτέρων για την γενικότερη εκπαιδευτική στοχοθεσία του συγκεκριμένου υλικού, υπήρξε επίσης σύντομη παρουσίαση των μερών της κάθε ενότητας πριν από κάθε πιλοτική . Έγιναν επίσης αρκετές διευκρινήσεις στις εκφωνήσεις των ασκήσεων, στα Παιχνίδια, στον Εμπλουτισμό του Λεξιλογίου ειδικά στους αρχάριους μαθητές του επιπέδου Α1.
Συμπερασματικά, υπήρξε πολύ θετική ανταπόκριση στην πλειοψηφία των ερωτημάτων που σχετίζονταν με την καταλληλότητα, την επικοινωνιακότητα, την επάρκεια «ήδη γνωστών λέξεων», την επάρκεια πληροφοριών για τον ελληνικό πολιτισμό, τη συνεκτικότητα μεταξύ κειμένων ως προς το θεματικό τους περιεχόμενο, την ευστοχία των λεξιλογικών ασκήσεων και τη δυνατότητα προέκτασης του λεξιλογίου μέσω της άσκησης Εμπλουτισμού του λεξιλογίου από τα συνθετικά των λέξεων. Ως προς την παρουσίαση της Γραμματικής θεωρίας και των αντίστοιχων ασκήσεων κι εδώ τα αποτελέσματα υπήρξαν ιδιαιτέρως ικανοποιητικά. Τα Παιχνίδια, όπως αποδεικνύουν και οι απαντήσεις των συμμετεχόντων , τους βοηθούν να εμπεδώσουν το λεξιλόγιο που διδάχτηκαν αλλά και να το επεκτείνουν. Τα μέρη που συνδέονται με την παραγωγή γραπτού, προφορικού λόγου, σύμφωνα με τη γνώμη των μαθητών, δίνουν τη δυνατότητα για καλή εξάσκηση λεξιλογική και γραμματικοσυντακτική πάνω στα αντίστοιχα φαινόμενα που διδάχτηκαν και τους βοηθούν να ανταποκριθούν με επιτυχία σε αντίστοιχες επικοινωνιακές καταστάσεις.
Ενστάσεις παρατηρήθηκαν σχετικά με τα παρακάτω σημεία. Από ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό μαθητών θεωρήθηκε δύσκολη η εκφώνηση των ασκήσεων και η κατανόηση των οδηγιών περισσότερο στην παραγωγή των λέξεων, στα παιχνίδια, στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου στις ασκήσεις γραμματικής, 2) ο αριθμός των λέξεων των «ήδη γνωστών» κρίθηκε ως αρκετά μεγάλος, 3) οι ασκήσεις παραγωγής λέξεων κρίθηκαν ότι σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργούν σχετική σύγχυση στην τελική κατανόηση/ απομνημόνευσή τους 4) αναφέρθηκε ότι στις ασκήσεις, μετά τις οδηγίες, δεν υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα.
Γενικά το παρόν εκπαιδευτικό υλικό θεωρήθηκε από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων ως πάρα πολύ ελκυστικό και αντίστοιχα κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί για διδασκαλία σε επίπεδο αρχαρίων.

Αναφορά εκπαιδευτικού που συμμετείχε στις πιλοτικές δοκιμές του υλικού
(τρόπος διεξαγωγής των πιλοτικών, αριθμός ωρών διδασκαλίας, ερωτήσεις - διευκρινίσεις που ζητήθηκαν, σχόλια συμμετεχόντων)

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο - Σχολείο Ελληνικών «Μέγας Αλέξανδρος» - Αθήνα

Ημερομηνία: Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010

Όνομα Καθηγητή: Χαλκιάς Κωνσταντίνος

Τα 17 ερωτηματολόγια περιέχουν τις απαντήσεις ισάριθμων μαθητών οι οποίοι συμμετείχαν χωρισμένοι σε δύο τμήματα στο πρόγραμμα USGA.

Α τμήμα:
Τα 7 ερωτηματολόγια των συμμετεχόντων στο πρώτο τμήμα αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των ατόμων, τα οποία παρακολούθησαν το πρόγραμμα ως το τέλος.
Οι συμμετοχές στο πρώτο τμήμα κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα. 14 άρχισαν να παρακολουθούν το τμήμα ενώ 8 απ’ αυτά συμμετείχαν τακτικά ως το τέλος.
Συγκεκριμένα οι χώρες προέλευσης των συμμετεχόντων στο πρώτο τμήμα σε σύνολο 14 ατόμων είναι οι εξής:
Σερβία: 4, Αίγυπτος: 1, Συρία: 3, Γκάνα: 1, Ρωσία :2, Ουκρανία: 1, Ισπανία: 1, Παναμάς: 1 .
Η ηλικιακή κατανομή έχει ως εξής:18-25:2, 26-35:1,36-50:4
Κατανομή φύλων σε συνολικό αριθμό 14 ατόμων: Γυναίκες: 7, Άνδρες :7
Μορφωτικό Επίπεδο: Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:8, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:6
Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες είχαν πρότερη γνώση της ελληνικής τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό επίπεδο αν και σε πρωτόλειο επίπεδο. Η πλειοψηφία έμεινε ικανοποιημένη από το υλικό και δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα. Το μάθημα προχωρούσε με αρκετά ικανοποιητικό ρυθμό αν και υπήρχε μια δυσκολία στην παραγωγή προφορικού λόγου το οποίο ξεπεράστηκε στα τελευταία μαθήματα.

Β Τμήμα:
Τα 10 ερωτηματολόγια των συμμετεχόντων στο πρώτο τμήμα αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των ατόμων, τα οποία παρακολούθησαν το πρόγραμμα ως το τέλος.
Οι συμμετοχές στο πρώτο τμήμα κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα. 14 άρχισαν να παρακολουθούν το τμήμα ενώ 10 απ’ αυτά συμμετείχαν τακτικά ως το τέλος.
Συγκεκριμένα οι χώρες προέλευσης των συμμετεχόντων στο δεύτερο τμήμα σε σύνολο 14 ατόμων είναι οι εξής:
Σερβία: 2, Πακιστάν: 6, Ιράν: 1, Αφγανιστάν:1, Μεξικό:1, Ερυθραία: 2, Ιαπωνία: 1.
Η ηλικιακή κατανομή έχει ως εξής:18-25:3, 26-35:4,36-50:3
Κατανομή φύλων σε συνολικό αριθμό 15 ατόμων: Γυναίκες: 1, Άνδρες :14
Μορφωτικό Επίπεδο: Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:4, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:12

Αν και η πλειοψηφική παρουσία των Πακιστανών, δημιούργησε μια κάποια προκατάληψη , η οποία ξεπεράστηκε γρήγορα καθώς είχαν πολύ καλή πρότερη γνώση της Ελληνικής σε προφορικό επίπεδο αν και χώλαιναν στην παραγωγή γραπτού λόγου . Το επίπεδο ήταν πραγματικά υψηλό με την συνεχή απαίτηση για περισσότερες ασκήσεις. Επιμέλεια, τακτική παρακολούθηση των μαθημάτων και συμμετοχή ήταν το χαρακτηριστικό αυτού του τμήματος με αποτέλεσμα η κάλυψη του υλικού να προχωράει αρκετά γρήγορα.
Παρατηρήσεις: Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες είχαν από βασική μέχρι και πολύ καλή γνώση της Ελληνικής. Η δυσκολία στην παραγωγή γραπτού λόγου διευθετήθηκε ως έναν βαθμό με την αντιγραφή των διαλόγων και των κειμένων του βιβλίου, την συγγραφή συντόμων εκθέσεων με την χρήση των ουσιαστικών, επιθέτων, ρημάτων του βιβλίου και της καθημερινής ζωής όπως επίσης και συνταγών μαγειρικής από τις χώρες καταγωγής στο προτελευταίο μάθημα, πράγμα το οποίο νομίζω ότι θα έπρεπε με κάποιον τρόπο να ενταχθεί στο υλικό του βιβλίου. Επίσης η χρήση κι άλλων παιχνιδιών -όπως το να λένε λέξεις που αρχίζουν από το ίδιο γράμμα με αυτήν που τους υποδείχθηκε παρμένη από το βιβλίο τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνοποιημένη μορφή της- βοήθησε τους μαθητές να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους. Το παραπάνω έχει αποδειχθεί ότι βοηθά προς αυτήν την κατεύθυνση ειδικά αν οι υπό εξέταση λέξεις σχετίζονται με την επαγγελματική ή εκπαιδευτική δραστηριότητα των μαθητών.

Αναφορά εκπαιδευτικού που συμμετείχε στις πιλοτικές δοκιμές του υλικού
(τρόπος διεξαγωγής των πιλοτικών, αριθμός ωρών διδασκαλίας, ερωτήσεις - διευκρινίσεις που ζητήθηκαν, σχόλια συμμετεχόντων)

Τόπος διεξαγωγής Αθήνα

Ημερομηνία 14-5-10

Όνομα Καθηγητή: Έφη Γεωργίου

Ώρες διδασκαλίας: 40 ανά τμήμα

Τρόπος διεξαγωγής πιλοτικών: Χρήση συγκεκριμένου εγχειριδίου ως α) κύριου μέσου διδασκαλίας β) υποστηρικτικού
Ερωτήσεις-διευκρινίσεις: Όσον αφορά στην κατανόηση ορισμένων ασκήσεων
Σχόλια : Γενικά αρκετά θετικά. Σχολιάστηκε αρνητικά η έλλειψη της αλφαβήτου, της επεξήγησης της γραμματικής στην αγγλική, περισσότερων προφορικών ασκήσεων και περισσότερων γραμματικών ασκήσεων εφόσον το συγκεκριμένο εγχειρίδιο αποτελεί κύριο διδακτικό μέσο. Εκφράστηκε επίσης αδιαφορία από μέρους των μεταναστών για ιστορικές πληροφορίες, καθώς οι ανάγκες τους είναι καθαρά πρακτικές.