Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά
GR BG ES IT RO LV EN
  Αρχική σελίδα
  Περιγραφή προγράμματος
  Εταίροι
  Δραστηριότητες
  Νέα
  Εκπαιδευτικό Υλικό
  Aλλα προγράμματα
  Εκπαιδευτικοί πόροι στο   διαδίκτυο
  Φόρουμ
  Χρήσιμοι σύνδεσμοι
  Επικοινωνία


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. (αριθμός σύμβασης 2007-3634 / 001-001).


Εταίροι

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ MURCIA, ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, (ΜΟΥΡΘΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ)
Το Πανεπιστήμιο της Murcia παρέχει σπουδές ανώτατης- τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ανάμεσα στους κύριους στόχους του είναι η δημιουργία, η ανάπτυξη και η έρευνα στην επιστήμη, την τεχνολογία και τον πολιτισμό καθώς επίσης και η μελέτη, η έρευνα και η μετάδοση της γνώσης αυτής μέσω της εκπαιδευτικής οδού. Τα στατιστικά στοιχεία για το Πανεπιστήμιο της Murcia για το ακαδημαϊκό έτος 2005-06 : προπτυχιακοί μαθητές 28000, μεταπτυχιακοί μαθητές 1500,διδακτικό προσωπικό 2100, εργαστήρια υπολογιστών 41, υπολογιστές ελεύθερης πρόσβασης 1000, αναλογία μαθητών/καθηγητών 15.
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998, με την εισαγωγή των νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα Ισπανικά Πανεπιστήμια, άνοιξε για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου της Μούρθια η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν σπουδές Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Επιπλέον και σε συνεργασία με την Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων, το Πανεπιστήμιο της Μούρθια οργανώνει τετράμηνα μαθήματα διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής, διάρκειας 60 ωρών.
website: www.um.es/dp-filologia-clasica
e-mail:   [email protected]
τηλ:       0034 968 367679
φαξ:      0034 968 363417