Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά
GR BG ES IT RO LV EN
  Αρχική σελίδα
  Περιγραφή προγράμματος
  Εταίροι
  Δραστηριότητες
  Νέα
  Εκπαιδευτικό Υλικό
  Aλλα προγράμματα
  Εκπαιδευτικοί πόροι στο   διαδίκτυο
  Φόρουμ
  Χρήσιμοι σύνδεσμοι
  Επικοινωνία


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. (αριθμός σύμβασης 2007-3634 / 001-001).


Εταίροι

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «ALEXANDER IOAN CUZA», (ΙΑΣΙΟ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ)
Το Πανεπιστήμιο ALEXANDER IOAN CUZA» του Ιασίου ιδρύθηκε το 1860 και αποτελεί το πρώτο Πανεπιστήμιο που οργανώθηκε στη Ρουμανία με βάση σύγχρονα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα. Το 1918, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενοποίησης, το Πανεπιστήμιο του Ιασίου άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στη γενική Ευρωπαϊκή πρόοδο καθώς και στις συγκεκριμένες ανάγκες της Ρουμανικής κοινωνίας. Η Νέα Ελληνική Γλώσσα διδάσκεται από το 1973. Από το 1998 η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου αποφάσισε την ίδρυση και λειτουργία του Λεκτοράτου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Η δραστηριότητα του Λεκτοράτου, στην προσπάθειά του να προωθήσει τις ελληνικές σπουδές και να προβάλει τον Ελληνικό Πολιτισμό στη Ρουμανία, είναι ιδιαίτερα πλούσια. Οργανώνει διαλέξεις, συνδιασκέψεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, για τις οποίες συνεργάζεται με διάφορους φορείς, τόσο του Ιασίου όσο και της Ελλάδας.
Bulevardul Carol I, Nr.11, 700506 Iasi, Romania
website: www.uaic.ro
e-mail:   [email protected]
τηλ:       +40 232201000
φαξ:      +40 232201201