Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά
GR BG ES IT RO LV EN
  Αρχική σελίδα
  Περιγραφή προγράμματος
  Εταίροι
  Δραστηριότητες
  Νέα
  Εκπαιδευτικό Υλικό
  Aλλα προγράμματα
  Εκπαιδευτικοί πόροι στο   διαδίκτυο
  Φόρουμ
  Χρήσιμοι σύνδεσμοι
  Επικοινωνία


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. (αριθμός σύμβασης 2007-3634 / 001-001).


Εταίροι

ΕΛΕΑ ΕΠΕ (ΕΛΛΑΔΑ)
Η ΕΛΕΑ ΕΠΕ είναι μια από τις πιο δυναμικές εταιρείες στον χώρο της πληροφορικής στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1982. Σήμερα καλύπτει τους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας.
1. Εφαρμογές τεκμηρίωσης: Αναπτύσσει εφαρμογές ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης με χρήση ειδικών προγραμμάτων και τεχνολογιών.
2. Εφαρμογές για το βιβλίο: Από το 1990 εκδίδει την ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2000, την Ελληνική Ηλεκτρονική Τρέχουσα Βιβλιογραφία. Επίσης η εταιρεία έχει αναπτύξει ειδικές εφαρμογές για βιβλιοθήκες και βιβλιοπωλεία.
3. Ελληνικό Βιβλιοδίκτυο: Aπό το 1996 έχει δημιουργήσει το Ελληνικό Βιβλιο-Δίκτυο στο INTERNET.
4. Εκπαιδευτικές Εφαρμογές: Έχει δημιουργήσει ειδικά προγράμματα για την διοίκηση εκπαιδευτηρίων. Αναλαμβάνει επίσης την οργάνωση και εξοπλισμό εργαστηρίων κ.λ.π.
5. ΑΘΗΝΑ - Η Εκπαιδευτική Πύλη στο INTERNET: Από την 1-9-95 λειτουργεί η Εκπαιδευτική Πύλη στο INTERNET με πλήθος πληροφοριών για την εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
6. Υπηρεσίες INTERNET για Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες: Από το 1996 η εταιρεία παρέχει πλήρεις υπηρεσίες INTERNET μόνο για επιχειρήσεις και επαγγελματίες (μελέτες, σύνδεση, φιλοξενία, διαφήμιση, ανάπτυξη σελίδων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση, υποστήριξη).
7. Διανομή Η/Υ Προμήθεια Η/Υ και Περιφερειακών
8. Ανάπτυξη Ειδικών Εφαρμογών: Το τμήμα προγραμματισμού έχει την δυνατότητα να αναπτύξει οποιαδήποτε ειδική εφαρμογή για Η/Υ.
9. Συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα: Η εταιρεία έχει συμμετοχή σε μια μεγάλη σειρά κοινοτικών προγραμμάτων στους τομείς της τηλεματικής, της τεκμηρίωσης, και της εκπαίδευσης.
website: www.elea.gr
e-mail:   [email protected],  [email protected]
τηλ:       0030 210 3802335
φαξ:      0030 210 3806770