Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά
GR BG ES IT RO LV EN
  Αρχική σελίδα
  Περιγραφή προγράμματος
  Εταίροι
  Δραστηριότητες
  Νέα
  Εκπαιδευτικό Υλικό
  Aλλα προγράμματα
  Εκπαιδευτικοί πόροι στο   διαδίκτυο
  Φόρουμ
  Χρήσιμοι σύνδεσμοι
  Επικοινωνία


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. (αριθμός σύμβασης 2007-3634 / 001-001).


Εταίροι

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΛΟΒΝΤΙΒ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)
Η ΕΚΕΑ ΕΠΕ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας προσφέρει μαθήματα ελληνικής και σε σπουδαστές επαγγελματικής εκπαίδευσης αλλά και σε άλλους ενδιαφερόμενους ενήλικες. Η ΕΚΕΑ έχει εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, έχοντας λάβει μέρος σε σχετικά κοινοτικά προγράμματα.

e-mail:   [email protected]
τηλ:       0035 932 267000
φαξ:      0035 932263103