Вече знаеш гръцки
GR BG ES IT RO LV EN
  Начална страници
  Описание на програмата
  Сътрудници
  Дейности
  Новини
  Downloads
  Форум
  Полезни връзки
  Контакти


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.(agreement number 2007-3634 / 001-001).


Цели

Целта ни е чрез този метод и материал да развием обучението по новогръцки език и същевременно да покажем общите черти на европейските езици. Вярваме, че този метод и материал са подходящи за реализиране на целите ни:
Изтъкването на толкова думи с гръцки произход в езиците на целевите групи ще им помогне да се приспособят към езика и да преодолеят предубежденията за трудността на езика.
Изтъкването на толкова общи думи в европейските езици ще приобщи целевите групи към чуждите езици и ще им помогне да насочат вниманието си към общите белези, а не към различията.
Образователният материал се предлага в електронен и печатен вид и това го прави подходящ за работа в група и за самообучение. Достъпен е за всяка възраст, за заети лица, и за хора със специфични нужди (например трудноподвижни лица)

Целева група

В общ план можем да кажем, че вероятните потребители на този продукт са всички, които искат да научат новогръцки език и знаят добре като майчин или чужд някой от следните езици- ES, IT, BG, RO, LV, EN. Целта ни е да сближим организациите, които преподават новогръцки език, както в държавите на сътрудниците, така и в останалата част на Европа, а също и отделните студенти, които изучават сами езика.