Вече знаеш гръцки
GR BG ES IT RO LV EN
  Начална страници
  Описание на програмата
  Сътрудници
  Дейности
  Новини
  Downloads
  Форум
  Полезни връзки
  Контакти


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.(agreement number 2007-3634 / 001-001).


Добре дошли в програмата <Вече знаеш гръцки>.
В рамките на програмата Обучение през целия живот на ЕС се прие предложението на Гръкобританския колеж <Вече знаеш гръцки> за преподаване и разпространение на гръцкия език. Сътрудниците ни в този проект са университети и образователни организации от България (ЕЦОР), Испания (Университет в Мурсия), Италия (Euromediterranean Cultural Heritage Agency - Организация за запазване на средиземноморското културно наследство), Латвия (Общество на гърците в Латвия), Румъния (Университет в Ясио).
Образователният материал на програмата ще се осъществи в електронен и печатен вид (multimedia cd, подходящ за самообучение) и ще се представи в Интернет. Ще се придружава и от речник на "общите"думи.
Основната рамка на проекта е структурирана с идеята, че в много езици съществуват много гръцки думи, нещо, което може да бъде изходна точка или задвижващ фактор за изучаването на гръцки език. Чрез науката, чрез старогръцкия език и Евангелието гръцките думи са се разпространили в различни езици. Например Оксфордския речник съдържа 10.500 гръцки думи, общо гръцките думи в английски са 136.000. Въпреки това гръцкият продължава да се смята от европейците за труден и неразбираем. Поради това преподаването често пъти се осъществява чрез някои "общи" думи с цел да се приспособят учащите към гръцкия език. Никога до сега обаче, тези думи не са систематизирани. В тази систематизация ще се включи каквото смятаме, че ще предствлява обект за иследване и преподаване.