Вече знаеш гръцки
GR BG ES IT RO LV EN
  Начална страници
  Описание на програмата
  Сътрудници
  Дейности
  Новини
  Downloads
  Форум
  Полезни връзки
  Контакти


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.(agreement number 2007-3634 / 001-001).


Сътрудници

УНИВЕРСИТЕТ , (ЯСИО, РУМЪНИЯ)
Университет ALEXANDER IOAN CUZA с Ясу е основан 1860 и е първия университет в Румъния. През 1918, със завършване на процеса по формирането си университетът започва да се развива стремително като се опитва да е актуален на европейските образователни норми и да отговори на нуждите на румънското общество. Новогръцки език се преподава от 1973, а от1998 университетското ръководство решава създаването на лекторат по новогръцки език. Неговата дейност е повече от успешна- развива обучението по новогръцки език и представя гръцката култура в Румъния. Организира различни прояви, изложби, културни мероприятия за които си сътрудничи с гр. Ясио и с Гърция.

Адрес: Bulevardul Caroal I, Nr. 11, 700506 Iasi, Romania
website: www.uaic.ro
e-mail:   [email protected]
тел:       +40 232201000
факс:      +40 232201201