Вече знаеш гръцки
GR BG ES IT RO LV EN
  Начална страници
  Описание на програмата
  Сътрудници
  Дейности
  Новини
  Downloads
  Форум
  Полезни връзки
  Контакти


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.(agreement number 2007-3634 / 001-001).


Сътрудници

AGENZIA PER IL PATRIMONIO CULTURALE EUROMEDITERRANEΟ, (ИТАЛИЯ) Организацията за запазване на средиземноморското културно наследство е една организация с нестопанска цел в Лече от март 2003 г. Занимава се с оценяване, развиване, запазване, възстановяване и регулиране на културното наследство в областите на европейското средиземноморие, включително и подкрепа и разпространение на националните и световни култури в този сектор. Главните сфери на дейност са:
  • Да анализира, проучва и развива взимното влияние между различните културни, правни и обществено икономически системи да анализира и проучва културните фактори свързани със запазването и развитието на културното наследство
  • Да взаимодейства и да оказва влияние върху научното и техническото познание в широк спектър на грижа и опазване на културното наследство, което не е разпръснато хомогенно на територията на европейското средиземноморие.
  • Да следва една структурна политика във всяка фаза на управление и развитие на дейностите с историческо и културно значение.
  • Да предлага техническа и функционална помощ съответно с целите, които има.
  • Да събира, класифицира и избира образци на изключително културно наследство и да разпределя тези образци в информационни мрежи.
  • Да въвежда нови методи, които имат за цел увеличаване на познанията, възстановяване и развитие на културното наследство.
website: www.agenziaeuromed.it
e-mail:   [email protected],  [email protected]
тел:       0039 0832 301484
факс:      0039 0832 253904