Вече знаеш гръцки
GR BG ES IT RO LV EN
  Начална страници
  Описание на програмата
  Сътрудници
  Дейности
  Новини
  Downloads
  Форум
  Полезни връзки
  Контакти


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.(agreement number 2007-3634 / 001-001).


Сътрудници

ЕЛЕА ЕООД (Гърция) ЕЛЕА ЕООД е една от най-силните фирми в сферата на информатиката в Гърция. Основана е през 1982 и днес покрива следните дейности:
1. Електронни приложения: Изработва електронни приложения за структуриране на файлове и приложения за различни програми и технологи.
2. Приложения за книгата: От 1990 издава БИБЛИОГРАФИЯ 2000, Текуща електронна гръцка библиография. Фирмата разработва и различни приложения за библиотеки и книжарници.
3. Гръцка библиомрежа:От 1996 съществува Гръцка библиомрежа в електронното пространство.
4. Образователни приложения:Създадени са специални програми за управление на образователни центрове, а също и за организация на лаборатории и др.
5. АТИНА - Образователен портал в INTERNET: От 1-9-95 работи Образователен портал в INTERNET с богата информация за образованието в Гърция и чужбина.
6. Обслужване в INTERNET за предприемачи и професионалисти: От 1996 фирмата предлага пълно обслужване в INTERNET за предприемачи и професионалисти (проучвания, контакти, реклама, страници, обучение,).
7. Работа с РС, снабдяване и периферия.
8. Изготвяне на специализирани програми:Отделът по програмиране има възможността да изготви каквато и да е програма за всеки РС.
9. Участие в обществени програми: Фирмата участва в много обществени програми в сферата на комуникациите, програмирането и обучението.

website: www.elea.gr
e-mail:   [email protected],  [email protected]
тел:       0030 210 3802335
факс:      0030 210 3806770